Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena (Oikeus osata 3)

Projektin tavoitteena on vertaisverkostomaisen toiminnan avulla tukea ammatillisia oppilaitoksia johtamis- kehittämis- ja esimiestyössä. Rahoittajana toimii Opetushallitus (OPH). Projektin päätoteuttaja on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja osatoteuttajina Tredu sekä 14 kumppania mm. Ykesakademin i Österbotten sekä Hyria koulutus.

Opetushallituksen logo pyöreä
Tredun logo

Vertaansa vailla – Verkostot johtamisen tukena (Oikeus osata 3)

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin tavoitteena on vertaisverkostomaisen toiminnan avulla tukea ammatillisia oppilaitoksia johtamis- kehittämis- ja esimiestyössä. Tredun osatoteutuksessa tehdään töitä strategisen, valmentavan ja pedagogisen johtamisen tukemiseksi.

Valmentavan työotteen ja työkulttuurin edistäminen sekä tiimitoiminnan kehittäminen ja tuki kuuluvat myös projektin toimenpiteisiin.

Osana valmentavaa esihenkilötyötä kehitetään ja lanseerataan TreduLaaS – palvelevan johtamisen verkkopalvelu. Kehittämisen teemoiksi on noussut myös näin etätyön ja etäjohtamisen aikakauden myötä fasilitointiosaaminen.

Tulokset

Projektissa on tuotettu Tredun kulttuurityökirja toimintakulttuurin vahvistamiseksi. Kulttuurityökirjan voi tulostaa tiimihuoneeseen tai väritellä kuvia tai selata sähköisesti.

Valmentavaa, pedagogista, monimuotoisuuden johtajuutta sekä tiimityön kehittämistä ja verkostoja on työstetty esihenkilökahviloissa, sparrauksissa sekä valmennuksissa. TOKI –kirjastoon on tilattu teemoja tukevaa kirjallisuutta.

Projektissa on luotu palveluja esihenkilötyön ja johtamisen tueksi TreduLaaSiin ja tuettu uusien palveluiden käyttöönottoa.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.2.2021 – 31.12.2022.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne Haapalehto Anne.Haapalehto@tampere.fi, Puh. 050 5824103.