Yhteisöllisen oppilashuollon ennaltaehkäisevä tuki

Projektissa tuetaan tasa-arvoista ja mahdollisimman tasalaatuista oppilashuoltoa. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Projektin koulutuksen järjestäjä on Tampereen kaupunki ja osatoteuttajina Tredu sekä Tampereen kaupungin perusopetus ja lukiokoulutus.

OKM logo
Tredun logo
Logo Tampereen kaupunki

Yhteisöllisen oppilashuollon ennaltaehkäisevä tuki

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektissa tuetaan tasa-arvoista ja mahdollisimman tasalaatuista oppilashuoltoa. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet edistävät oppilaiden oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.

Tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.

Tulokset

Projektin alkuvaiheessa toteutettiin toimipistekohtaisen yhteisöllisen opiskeluhuollon lähtötilanteen kartoitus, jossa Tredun jokaisen toimipisteen yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän edustajia haastateltiin. Haastatteluissa selvitettiin mm. yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toiminnan hyviä käytänteitä, joita voisi jakaa muiden toimipisteiden vastaaville ryhmille sekä samalla pyydettiin toiveita toiminnan ohjaamiselle ja kehittämiselle. Kartoituksen tuloksena syntyi ryhmien vetäjien muodostama verkosto. Verkostoyhteistyön kautta kehitetään koko Tredun yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa sekä ylläpidetään vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Verkoston avulla jaetaan toiminnan suunnittelua ja kehittämistä tukevaa materiaalia.

Hankkeessa toteutettiin pienimuotoinen Annie Advisor -pilotti. Pilotti oli jatkoa syksyllä DIPPI-hankkeessa alkaneelle pilotille ja se toteutettiin uudelle kohderyhmälle, Tredun n. 75:lle perustutkinto-opiskelijalle. Opiskelijoiden vastaamisaktiivisuus oli tässäkin pilotissa hyvä. Ammattilaisten palaute Anniesta oli positiivista. He kokivat Annien uutena matalan kynnyksen välineenä tavoittaa tuen tarvitsijoita ja heidän mielestään selainpohjainen Annie-sovellus oli helppokäyttöinen eikä sen käyttöä koettu lisätyönä. Opiskelijoiden palaute oli kirjavaa. Myönteisen palautteen antaneet opiskelijat kokivat, että Annie on toimiva menetelmä pyytää nopeasti, helposti ja kasvottomasti tukea. Ne opiskelijat, jotka eivät pitäneet Annieta tarpeellisena, perustelivat mielipidettään sillä, että eivät itse kyseisellä hetkellä olleet avun tarpeessa. Seuraavaksi Annie-pilotointia jatketaan Pidetään yhtä -projektissa.

Tulokset tarkentuvat edelleen projektin edetessä.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.11.2023 – 30.4.2024.

Salkku

Päättyneet projektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Terhi Lehtinen terhi.lehtinen@tampere.fi Puh. 040 6415822