Aikuiskoulutustapahtuma pidettiin jo kolmannen kerran

Tredu järjesti perjantaina 1.12. Aikuiskoulutustapahtuman, jossa yli 140 henkilöstön jäsentä ja lukuisia yhteistyökumppaneita juhli aikuiskoulutuksen saavutuksia.

Tapahtumassa kuultiin yritysedustajien kokemuksia aikuisten täsmäkoulutuksista, joita on kehitetty eri aloilla, tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Muun muassa puhtauspalvelualalla, kone- ja tuotantotekniikan alalla, ajoneuvoalalla, rakennusalalla ja kiinteistöpalvelualalla pilotoidut uudet koulutustuotteet vastaavat erityisesti yrityksistä kumpuaviin tarpeisiin. Esimerkiksi tänä vuonna startannut Seinätön amis on yksi uusista koulutustuotteista.

Tilaisuudessa tredulaiset jakoivat koulutusten tuotteistamisen hyviä käytänteitä myös keskenään. Neuvoissa korostuivat asiakkaiden kuuntelun ja proaktiivisen yhteydenpidon tärkeys, rohkeus kokeilla uutta ja yhteen hiileen puhaltaminen. Pienilläkin aloilla on mahdollista lähteä mukaan koulutusten tuotteistamiseen, kunhan kannattavuus otetaan huomioon ja ollaan valmiita tekemään laaja-alaista yhteistyötä.

Tapahtuman avannut Tredun johtaja Kirsi Viskari rohkaisi tredulaisia käynnistämään ketteriä tuotteistamisen kokeiluja omassa toimintaympäristössään. Viskarin mukaan niin työelämän kuin aikuistenkin tarpeisiin pystytään tulevaisuudessa vastaamaan paremmin erilaisten täsmäkoulutusten avulla. Tredun koulutusten ja osaamisen kirjosta löytyy varmasti jotakin kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin, toteaa Viskari.

Kiitämme kaikkia Aikuiskoulutustapahtuman osallistujia!