Ohjauksella uutta suuntaa: Tredusta joustavasti kohti korkeakouluopintoja ja työelämää

Nuori nainen ja kannettava tietokone

Ohjauksella uutta suuntaa- hanke on Tredun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen sekä Tampereen yliopiston yhteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on rohkaista toisen asteen opiskelijoita ja alumneja kohti ammattikorkeakouluopintoja.

Ohjauksella uutta suuntaa -hankkeessa on toteutettu syksyn 2022 aikana työpajoja, joissa Tredun eri alojen opiskelijat ovat päässeet kartoittamaan omia vahvuuksiaan ja tekemään urasuunnitelmia kohti korkeakouluopintoja ja työelämää. Työpajoissa opiskelijoiden osallistuminen on ollut innostunutta. Monet opiskelijat ovatkin rohkaistuneet miettimään korkeakouluihin hakeutumista seuraavana ura-askeleena Tredusta valmistumisen jälkeen.

Ohjauksella uutta suuntaa -hanke julkaisee alkuvuodesta 2023 verkossa uraohjaukseen keskittyneen verkkosivuston korkeakouluun.fi, jonka tarkoituksena on tarjota käytännön työkaluja itseohjautuvuuteen, omien vahvuuksien löytymiseen sekä rohkaista uusiin uravalintoihin. Loppuvuoden 2022 aikana Tredun opiskelijat ja ohjaushenkilökunta pääsevät testaamaan korkeakouluun.fi -verkkosivustoa.

Työpajojen ja ohjausalustan lisäksi hankkeessa kehitetään uusi tapa suorittaa ammattikorkeakouluopintoja työssä oppien. Työelämässä suoritettavilla opinnoilla mahdollistetaan korkeakoulujen opiskelijoiden työssäkäynnin hyödyntäminen heidän opinnoissaan. Tredu on ollut kehittämässä yhteistyökorkeakoulujen ja -yritysten kanssa työelämässä tapahtuvaa oppimisen mallia. Kehitettyyn malliin on haettu parhaita käytänteitä toisen asteen oppisopimusmallista. Tulevaisuudessa Tredusta valmistuneen mahdollisuudet jatkaa työelämässä oppimista tulee jatkumaan myös korkeakouluopinnoissa. Monelle ammatillisesta koulutuksesta valmistuneelle työelämässä oppiminen on tärkeä väylä kehittää omaa osaamistaan.

Haluatko kuulla lisää Ohjauksella uutta suuntaa -hankkeesta ja sen etenemisestä?
Tutustu Ohjauksella uutta suuntaa-hankkeen kotisivuihin täällä

Lisätietoja

Suvi Mandelin
Tredu
041 730 5556
suvi.mandelin1@tampere.fi