Tredun päivitetyt järjestyssäännöt on julkaistu

Tredun päivitetyt järjestyssäännöt on julkaistu ja ne näyttävät suuntaa kohti entistä eheämpää opiskeluympäristöä.

Yksi merkittävimmistä muutoksista on sääntöjen selkeyttäminen. Uudistusten myötä järjestyssäännöt on laadittu myös selkokielinen versio suomenkielisen ja englanninkielisen version lisäksi, mikä parantaa järjestyssääntöjen saavutettavuutta merkittävisti. Tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat säännöt omikseen ja näkevät niiden noudattamisen tärkeyden osana oppilaitosyhteisön hyvinvointia. 

Päivitetyissä säännöissä korostetaan myös vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuu omasta toiminnastaan ja tekemään osansa yhteisön hyväksi, sekä kunnioittamaan toisiaan, opettajia sekä koko oppilaitosyhteisöä.  

Englanninkieliset järjestyssäännöt on käännetty selkokielisestä versiosta.

Päivitetyt järjestyssäännöt löytyvät Tredun verkkosivuilta. Englanninkieliset järjestyssäännöt löytyvät Tredun verkkosivujen englanninkieliseltä puolelta.