Eri alojen vuorovaikutus vahvistaa kiertotalousosaamista – Kierto Fest -tapahtuma innosti ja yhdisti

Kaksi mallia kävelee catwalkilla.

Tredun blogi

Kaikki artikkelit

Kierto Fest -kiertotalousmessut kokosivat Tampere-taloon viime viikolla yli 60 kiertotaloustoimijaa ja monisatapäisen vierailijajoukon. Tredun lisäksi muutkin kiertotaloutta edistävät yritykset ja organisaatiot houkuttelivat paikalle kiertotaloudesta ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneita ihmisiä, opiskelijoista asiantuntijoihin.

Julkaistu ensimmäisen kerran 17.12.2021.

Tredun osasto pohjautui eri tutkintoalojen kiertotalousosaamiseen ja -kokeiluihin. Kiertotalousosaamista on edistetty KEOSKI-hankkeen avulla myös prosessitekniikassa, ravintola- ja cateringalalla, luonnonvara-alalla, kone- ja tuotantotekniikassa, liiketoiminnassa, muovi- ja kumialalla sekä logistiikassa. Tapahtumassa oli mukana Tredun tekstiili- ja muotialan opiskelijoita, joiden tuottamassa muotinäytöksessä esiteltiin vastuullista ja ekologista muotia.

Kiertotaloudella eroon tuhlaustaloudesta

Olemme eläneet muutaman vuosikymmenen nurinkurisesti. Tuotannon ja kulutuksen kasvu on ollut merkitsevää, ei niinkään se, mitä siinä sivussa on tapahtunut. Hukatessamme holtittomasti luonnonvaroja olemme kiivenneet puuhun takapuoli edellä – ja nyt pitäisi palata takaisin normaaliin, jota ei oikeastaan ole koskaan ollut. Teollisuuden, energiantuotannon ja kuluttamisen tulisi perustua maalaisjärkeen: ei hukata eikä tuhlata. Tähän perustuu myös kiertotalous.

Kiertotalouden tavoite on säästää luonnonvaroja, hyödyntää materiaalit tehokkaasti sekä pitää materiaalit ja tuotteet pitkään kierrossa niin, että jätettä ei synny. Osa yrityksistä on jo pitkällä kiertotaloudessa, osa vasta lähtökuopissa.

Kiertotalousosaamista tulee vahvistaa nyt

Kiertotalous on synnyttänyt ja synnyttää koko ajan myös uudenlaista yrittäjyyttä. Start up -yritysten lisäksi Kierto Fest -messuilla oli mukana myös vakiintuneempia toimijoita sekä koulutuksen tarjoajia. Tapahtuman tavoite oli saada ihmiset huomaamaan kiertotalouden mahdollisuudet erityisesti työllisyys-, yrittäjyys-, liiketoiminta- ja uranäkökulmasta.

Opiskelijoiden ja tulevaisuuden ammattilaisten osaamisella ja asenteella on suuri rooli kiertotalouden edistämisessä. Kiertotalous tulisikin huomioida kaikkien alojen opetuksessa – ei irrallisena elementtinä vaan osana arjen käytäntöjä.

Kuvateksti: Eri tutkintoalojen välinen keskustelu kehittää kiertotalousosaamista Tredussa.

Kiertotalous haastaa myös opettajia

Kiertotalouden opettaminen vaatii paneutumista. Kiertotalouden tärkeys opetuksessa ja osaamisessa konkretisoitui Kierto Festin näytteilleasettajiin tutustuessa. Näytteilleasettajien toiminta perustuu kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämiseen ja uusiin innovaatioihin – juuri sellaiseen osaamiseen, jota Tredun eri tutkintoaloillakin pyritään KEOSKI-hankkeessa edistämään.

Tulevaisuuden ammattilaisen on hyvä ymmärtää kiertotalouden mahdollisuudet vähintään omalla alallaan. Kiertotalous ei kuitenkaan rajaudu tutkintoalojen sisälle. Esimerkiksi erilaiset jäte- ja materiaalivirrat eivät noudata alakohtaisia rajoituksia vaan pikemminkin määrittävät, missä osaamista tarvitaan. Tämän vuoksi tiiviimpi yhteistyö ja vuorovaikutus esimerkiksi eri alojen kesken ja erilaisten yritysten kanssa auttaa näkemään uudenlaisia mahdollisuuksia – samoin kuin Kierto Festin kaltaiset tapahtumat, jotka lisäävät ymmärrystä ja kiinnostusta yhteistyöhön.

Kuvateksti: Kiertotalouden huomioiminen opetuksessa herättää uudenlaista kiinnostusta ammatilliseen koulutukseen.

Kiertotalouden ymmärtäminen valmistaa työelämään

Kiertotalous haastaa pohtimaan uudenlaisia ratkaisuja, olipa kyse teknologisista innovaatioista tai toimintatapojen muuttamisesta. Kaikista Tredun opiskeljoista ei kuitenkaan tule kiertotalousinnovaattoreita, eikä pidäkään. Tärkeintä on, että jokainen opiskelija tuntee oman alansa haasteet ja mahdollisuudet ja kokee kiertotalouden toimintamallit luonnolliseksi osaksi työelämää. Mitä useammanlaisiin toimintatapoihin ja liikeideoihin opiskelija tutustuu, sen luonnollisempaa opiskelijan on työssään toimia kiertotalouden mukaisesti.

Kierto Festin kaltaiset tapahtumat ovatkin arvokkaita, kun mietitään opiskelijan tulevaisuutta ja toimijuutta omassa ammatissa. Kokemukset ovat arvokkaita myös opettajalle: tähän suuntaan voin opiskelijaani ohjata.

Tapahtuman asiantuntijapuheenvuoroissa nousi useamman kerran esiin, että nuoret osaavat vaatia työltä merkityksellisyyttä. Kiertotalouden avulla merkityksellisyyttä voidaan vahvistaa valtavasti: työn merkityksellisyys lisääntyy entisestään, kun tiedostaa oman työnsä kytköksen ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa -hanke (KEOSKI) on käynnistynyt Tredussa vuonna 2020. Hanke liittyy Tredun Kestävä elämäntapa -strategiaan, ja tavoitteena on edistää sekä oppilaitoksen henkilökunnan että opiskelijoiden kiertotalousosaamista. KEOSKI-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto/ Keski-Suomen ELY-keskus, ja osatoteuttajana hankkeessa on Työtehoseura TTS.