Puutarha-alan ammattitutkinto

Puutarha-alan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia puutarha-alan ammattilaisena toimialansa mukaisissa tehtävissä. Hän osaa huolehtia kasvillisuudesta toimialansa vaatimusten mukaisesti. Hän osaa liiketoiminnan periaatteet ja toimia taloudellisesti. Hän osaa huolehtia työturvallisuudesta ja toimia osana ammattialan verkostoa ja työyhteisöä. Puutarha-alan ammattitutkinnon suorittanut osaa edistää kestävää kehitystä toimialallaan.

Puutarha-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia alan monipuolisissa tehtävissä edistäen luonnon ja ihmisten hyvinvointia.

Puutarha-alan ammattitutkinnossa on seitsemän osaamisalaa. Tällä hetkellä Tredussa on mahdollisuus opiskella viheralueiden rakentamisen osaamisalalta viheraluerakentajaksi ja viheralueiden kunnossapidon osaamisalalta puistopuutarhuriksi.

Tutkinnon sisältö

Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu osaamisalakohtaisista pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Tutustu puutarha-alan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

 • Pakollisina tutkinnon osina opiskellaan (90 osp):
  • Tiiminvetäjänä toimiminen, 30 osp
  • Kasvillisuusalueiden rakentaminen, 60 osp

  Valinnaisuuteen voit valita työtehtäviesi ja kiinnostuksesi mukaisesti alla olevista sisällöistä kaksi osa-aluetta (yht. 60 osp):
  • Viheralueiden kivirakenteiden rakentaminen, 30 osp
  • Viheralueiden puurakenteiden rakentaminen, 30 osp
  • Viheralueiden vesirakenteiden rakentaminen, 30 osp
  • Maanalaisten rakenteiden rakentaminen, 30 osp
  • Ulkovarustealueiden rakentaminen, 30 osp
  • Viherkattojen ja pihakansien rakentaminen, 30 osp
  • Puutarha-alan yrittäjänä toimiminen, 30 osp
  • Työhön opastaminen, 30 osp

  Valinnaisuuteen on mahdollista valita myös tutkinnon osa tämän tutkinnon toisesta tutkintonimikkeestä (30 osp).

 • Pakollisina tutkinnon osina opiskellaan (90 osp):
  • Tiiminvetäjänä toimiminen, 30 osp
  • Kasvillisuusalueiden kunnossapito, 60 osp

  Valinnaisuuteen voit valita työtehtäviesi ja kiinnostuksesi mukaisesti alla olevista sisällöistä kaksi osa-aluetta (yht. 60 osp):
  • Viheralueiden rakenteiden kunnossapito, 30 osp
  • Viherkattojen ja pihakansien kunnossapito, 30 osp
  • Hautausmaiden kunnossapito, 30 osp
  • Toiminnallisten viheralueiden tarkastaminen, 30 osp
  • Puutarha-alan yrittäjänä toimiminen, 30 osp
  • Työhön opastaminen, 30 osp

  Valinnaisuuteen on mahdollista valita myös tutkinnon osa tämän tutkinnon toisesta tutkintonimikkeestä (30 osp).