Vammaisalan ammattitutkinto

Vammaisalan ammattitutkinto (150 osp) tarjoaa laaja-alaisen mahdollisuuden syventää ja kehittää sosiaali- ja terveysalan osaamista. Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen vammaisalan ammattitutkinnon suorittanut osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa, käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä, tukea vammaisen henkilön oppimista ja toimintakykyä sekä toimia yhteistyössä perheen ja läheisten kanssa.

Tutkinnon sisältö

Vammaisalan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

 • henkilökohtaisen avun osaamisala, henkilökohtainen avustaja
 • kehitysvamma-alan osaamisala, kehitysvamma-alan ohjaaja

Osaamisalan opinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Pakollisilla tutkinnon osilla varmistetaan osaamisalan ydinosaaminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla on mahdollista laajentaa tai syventää osaamista.

Tutustu vammaisalan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Henkilökohtaisen avun osaamisala

Vammaisalan ammattitutkinnon henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Hän avustaa asiakasta päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtainen avustaja toimii asiakkaan ohjeiden mukaan ja kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja omia valintoja.

Henkilökohtaisen avustajan työ on hyvin monipuolista ja se perustuu vastuulliseen toimintaan ja eettisesti kestäviin arvoihin. Työssä korostuvat vuorovaikutus ja yhteistyötaidot. Henkilökohtaisen avustajan työssä vaaditaan myös hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä.

Henkilökohtaisen avun osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

 • henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
 • henkilökohtainen avustaminen, 60 osp

Valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 60 osaamispistettä. Valinnaisiksi tutkinnon osiksi voi valita:

 • vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
 • yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osan tai osia 30 osp verran
 • tutkinnon osan tai osia ammatillisesti perustutkinnosta 15-60 osp verran

Kehitysvamma-alan osaamisala

Vammaisalan ammattitutkinnon kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa ympäristöissä yhteistyössä vammaisten henkilöiden, heidän läheistensä ja eri ammattiryhmien kanssa. Kehitysvamma-alan ohjaaja tukee vammaisten henkilöiden omia päätöksiä ja valintoja ja edistää osallisuutta ja osallistumista. Kehitysvamma-alan ohjaaja tukee vammaisen henkikön toimintakykyä ja oppimista yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Hän myös helpottaa vammaisten henkilöiden vuorovaikutusta ja kommunikointia eri tilanteissa ja käyttää tarvittaessa puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä.

Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut syventää osaamistaan perheiden ja läheisten kanssa toimimisessa tai sosiokulttuuristen työmenetelmien käyttämisessä.

Kehitysvamma-alan osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

 • ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
 • toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
 • vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 15 osaamispistettä. Valinnaisiksi tutkinnon osiksi voi valita:

 • sosiokulttuurinen työ, 15 osp
 • yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • tutkinnon osan tai osia ammatillisesti perustutkinnosta 15 osp verran.

Hinta
Omaehtoinen koulutus
Koko tutkinto: 400 €
Osatutkinto: 200 €/ 1 tutkinnon osa

Oppisopimuskoulutus: maksuton

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa. Kaikki tutkinto- tai osatutkintotavoitteiset koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina opiskelijaksi ottamispäivänä.