Vammaisalan ammattitutkinto

Vammaisalan ammattitutkinto (150 osp) tarjoaa laaja-alaisen mahdollisuuden syventää ja kehittää sosiaali- ja terveysalan osaamista. Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen vammaisalan ammattitutkinnon suorittanut osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa, käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä, tukea vammaisen henkilön oppimista ja toimintakykyä sekä toimia yhteistyössä perheen ja läheisten kanssa.

Tutkinnon sisältö

Vammaisalan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa, joista Tredussa on tarjolla yksi:

  • henkilökohtaisen avun osaamisala, henkilökohtainen avustaja

Osaamisalan opinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Pakollisilla tutkinnon osilla varmistetaan osaamisalan ydinosaaminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla on mahdollista laajentaa tai syventää osaamista.

Tutustu vammaisalan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Henkilökohtaisen avun osaamisala

Vammaisalan ammattitutkinnon henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Hän avustaa asiakasta päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtainen avustaja toimii asiakkaan ohjeiden mukaan ja kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja omia valintoja.

Henkilökohtaisen avustajan työ on hyvin monipuolista ja se perustuu vastuulliseen toimintaan ja eettisesti kestäviin arvoihin. Työssä korostuvat vuorovaikutus ja yhteistyötaidot. Henkilökohtaisen avustajan työssä vaaditaan myös hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä.

Henkilökohtaisen avun osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

  • henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
  • henkilökohtainen avustaminen, 60 osp

Valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 60 osaamispistettä. Valinnaisiksi tutkinnon osiksi voi valita:

  • vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
  • yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
  • puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osan tai osia 30 osp verran
  • tutkinnon osan tai osia ammatillisesti perustutkinnosta 15-60 osp verran