Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvassa valinnassa opiskelijavalinta tehdään yhteishaun valintaperusteena käytetyistä valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvassa valinnassa arvioidaan hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Sinut voidaan ottaa opiskelijaksi harkintaan perustuvassa valinnassa jonkin erityisen syyn perusteella tai kun todistustasi ei voi verrata suomalaiseen perusopetuksen päättötodistukseen. Oppilaitos arvioi koulutustarpeesi ja kykysi suoriutua opinnoista.

Harkintaan perustuvan valinnan perusteet

Olet mukana harkintaan perustuvassa valinnassa ja pisteiden mukaisessa valinnassa, jos perusteena on

 • oppimisvaikeudet
  • Sinulla on todettu oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opin­tomenestykseesi perusopetuksessa.
 • sosiaaliset syyt
  • Sinulla on henkilökohtaiseen tai perheesi tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseesi perusopetuksessa pidemmän aikaa.
 • riittämätön tutkintokielen taito (sinulla on suomalaisen perusopetuksen päättötodistus)
  • Kielitaitosi ei ole riittävä tutkinnon suorittamiseksi.

Yhteishakusi on automaattisesti harkinnanvarainen ja voit tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos perusteena on

 • koulutodistusten vertailuvaikeudet
  • Olet keskeyttänyt peruskoulun eikä sinulla ole päättötodistusta.
  • Ulkomailla suoritettu koulutus: sinulla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta ja/tai haet ulkomaisella todistuksella.
 • Yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa
  • Perusopetuksessa sekä äidinkieli (tai S2) että matematiikka on yksilöllistetty.

Lentokoneasennuksen perustutkintoon valitaan opiskelijat pelkän pääsykokeen perusteella. Kaikki tälle alalle yhteishaussa hakeneet huomioidaan ja kutsutaan pääsykokeeseen, myös ne hakijat, joiden hakemus käsitellään automaattisesti harkinnanvaraisessa valinnassa.

Metsäalan perustutkinto (metsäkoneenkuljettaja): kaikki hakijat saavat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Kokeen jälkeen harkinnanvaraisen haun kautta hakeneet voidaan kutsua haastatteluun tutkintoalalle.

Lue lisää pääsy- ja soveltuvuuskokeista.

Näin haet

Liitteiden toimitusaika on päättynyt. Emme käsittele enää 26.3.2024 klo 15 jälkeen tulleita liitteitä.

 1. Ota selvää mitä liitteitä tarvitset omaa hakuasi varten. Hanki tarvittavat liitteet. Lue lisätietoa kohdasta ”Mitä liitteeksi hakemukseen”.

 2. Täytä yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä.

  Lisäksi merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Lue lisää alakohtaisista terveydentilavaatimuksista sekä SORA-lainsäädännöstä Hakijan terveys ja toimintakyky -verkkosivulta.

 3. Perustele miksi haet valitsemiisi tutkintoihin harkintaan perustuvassa valinnassa. Tee vapaamuotoinen hakemus tai täytä Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus PAEK:n lomake. Voit laatia perustelut kaikkiin hakemiisi hakukohteisiin yhdelle lomakkeelle.
  Linkki PAEK:n verkkosivuille.
  Linkki PAEK-lomakkeelle.

 4. Toimita liitteet viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

  Liitteet toimitetaan Treduun tallentamalla ne Wilma-järjestelmään jossa täytetään hakijan perustiedot Wilma-lomakkeeseen ja lisätään dokumentit liitteeksi.
  Liitteiden toimitusaika on päättynyt. Emme käsittele enää 26.3.2024 klo 15 jälkeen tulleita liitteitä.

  Tallenna kaikki liitteet samaan aikaan. Toimittamasi dokumentit otetaan huomioon kaikissa Tredun harkinnanvaraisissa hauissasi.

  Jos haluat myöhemmin lähettää lisää liitteitä, täytä uusi lomake.

 5. Valmistaudu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jos saat siihen kutsun.

 6. Jos haet ulkomaisella todistuksella, valmistaudu kielitestiin ja mahdolliseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Harkintaan perustuva valinta tehdään toimitettujen liitteiden sekä mahdollisen kielikokeen ja haastattelun perusteella. Lisäksi saat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jos hakemallasi alalla järjestetään koe. Jos liitteet puuttuvat, hakemustasi ei käsitellä harkinnanvaraisessa haussa.

Mitä liitteeksi hakemukseen

Klikkaamalla alla olevia otsikoita sinulle avautuu kuvaus, missä tilanteissa kyseinen syy valitaan harkintaan perustuvan valinnan perusteeksi Opintopolussa yhteishaun hakulomakkeella. Tarkista mitä dokumentteja sinun pitää toimittaa hakemuksesi liitteeksi, jotta haku harkintaan perustuvassa valinnassa voidaan käsitellä.

Olet mukana harkintaan perustuvassa valinnassa ja pisteiden mukaisessa valinnassa

 • Sinulla on todettuja oppimisvaikeuksia, joista huolimatta sinulla on mahdollisuus selviytyä haettavan tutkinnon opinnoissa oppilaitoksen tukitoimien avulla.

  Vaadittavat liitteet:

  1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
  2.  Asiantuntijan lausunto (Erityisopettaja tai muu koulun asiantuntija, esim. ryhmän oma opettaja), joka on sinulle henkilökohtaisesti kohdistettu. Lausunnossa on oleellista, miten oppimisvaikeus on vaikuttanut opinnoista suoriutumiseen yläkoulussa (eli miten on vaikuttanut arvosanoihin).
  3. Perusopetuksen päättäviltä viimeisin välitodistus.

  Lausuntoa voi täydentää muiden asiantuntijoiden (esim. psykologi, lääkäri) lausunnoilla, jos ne tuovat olennaista lisätietoa oppimisvaikeuksista. Ne eivät siis ole välttämättömiä.

 • Sinulla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseesi perusopetuksessa pidemmän aikaa. Näitä voivat olla esim. vaikea koulukiusaaminen, hakijan oma tai perheenjäsenen vakava sairaus, asuminen perhekodissa.

  Vaadittavat liitteet:

  1. Hakijan omat perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
  2. Asiantuntijan lausunto (esim. erityisopettaja, psykologi), joka on sinulle henkilökohtaisesti kohdistettu. Lausunnossa on oleellista, miten asia on vaikuttanut opinnoista suoriutumiseen yläkoulussa (eli miten on vaikuttanut arvosanoihin).
 • Jos äidinkielesi ei ole suomi, saat kutsun kielikokeeseen. Noudatamme Tredun tutkintoalakohtaisia kielitaitotasovaatimuksia hakeutumisessa.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Hakijan omat perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.

Yhteishakusi on automaattisesti harkinnanvarainen ja voit tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta

 • Sinulla ei ole peruskoulun päättötodistusta.

  Jos olet keskeyttänyt suomalaisen peruskoulun, yhteishakusi on automaattisesti harkinnanvarainen.

  Sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

  Vaadittavat liitteet:

  1. Hakijan omat perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen. Selvitä miksi peruskoulu on jäänyt kesken ja millaiseksi koet omat opiskeluvalmiutesi.
  2. Esimerkiksi välitodistus, jaksotodistus tai viimeisin perusopetuksesta annettu todistus.
 • Kun olet suorittanut peruskoulun tai vastaavan koulutuksen ulkomailla, yhteishakusi on automaattisesti harkinnanvarainen.

  Sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

  Vaadittavat liitteet:

  1. Hakijan omat perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
  2. Ulkomaalainen todistus, joka on käännetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  3. Jos äidinkielesi ei ole suomi, todistus suomen kielen taidosta esimerkiksi YKI-testi vähintään tasolla 3. (Lue lisää kielitaidon osoittamisesta.) Ellei sinulla ole liitteenä todistusta kielitaidosta, saat kutsun kielikokeeseen.
 • Kun olet opiskellut sekä äidinkielen ja matematiikan yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, yhteishakusi on automaattisesti harkinnanvarainen.

  Sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

  Vaadittavat liitteet:

  1. Hakijan omat perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
  2. Viimeisin välitodistus, jaksotodistus tai viimeisin perusopetuksesta annettu todistus.

Ohje liitteiden toimittamiseen

Tallenna liitteet Wilma-järjestelmään. Liitteiden toivottu tallennusmuoto on .pdf. Liitteiden täytyy aueta, että voimme käsitellä harkintaan perustuvan valinnan hakemuksen.

Huom! Lomakkeen täyttämiseen tarvitset hakijan oppijanumeron tai hakemusnumeron siinä muodossa kuin se on ilmoitettu Opintopolussa.

Jos tallennat liitteitä hakijoiden puolesta, täytä Wilma-lomake hakijakohtaisesti (vain yhden hakijan liitteet / lomake).

Kaikki harkintaan perustuvan valinnan liitteet tallennetaan opiskelijahallintojärjestelmä Primuksen hakijarekisteriin. Käyttöoikeudet on tarkasti rajattu hakemuksia käsitteleville opinto-ohjaajille, erityisopettajille sekä harkintaan perustuvan valinnan hakuprosessia koordinoivalle TreduNavi hakupalvelun henkilöstölle. Liitteitä ei tulosteta eikä kopioida.

Näitä asiakirjoja käytetään Tredussa ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan tukena. Asiakirjoja voidaan käyttää myös opintojen tukitoimien suunnittelemisen apuna opintojen alkaessa, jos siihen on opiskelijan tai alaikäisen osalta hänen huoltajansa kirjallinen lupa.