Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvassa valinnassa opiskelijavalinta tehdään yhteishaun valintaperusteena käytetystä valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvassa valinnassa arvioidaan hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Sinut voidaan ottaa opiskelijaksi harkintaan perustuvassa valinnassa jonkin erityisten syyn perustella tai kun todistustasi ei voi verrata suomalaiseen perusopetuksen päättötodistukseen. Oppilaitos arvioi koulutustarpeesi ja kykysi suoriutua opinnoista.

Harkintaan perustuvan valinnan perusteet

Olet mukana harkintaan perustuvassa valinnassa ja pisteiden mukaisessa valinnassa, jos perusteena on

 • oppimisvaikeudet
  • Sinulla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opin­tomenestykseesi perusopetuksessa.
 • sosiaaliset syyt
  • Sinulla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseesi perusopetuksessa pidemmän aikaa.
 • riittämätön tutkintokielen taito
  • Kielitaitosi ei ole riittävä tutkinnon suorittamiseksi.

Yhteishakusi on automaattisesti harkinnanvarainen ja voit tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos perusteena on

 • koulutodistusten vertailuvaikeudet
  • Olet keskeyttänyt peruskoulun eikä sinulla ole päättötodistusta.
  • Ulkomailla suoritettu koulutus: sinulla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta ja/tai haet ulkomaisella todistuksella.
 • Yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa
  • Perusopetuksessa sekä äidinkieli (tai S2) että matematiikka on yksilöllistetty.

Lentokoneasennuksen perustutkintoon valitaan opiskelijat pelkän pääsykokeen perusteella. Kaikki tälle alalle yhteishaussa hakeneet huomioidaan ja kutsutaan pääsykokeeseen, myös ne hakijat, joilla on hakemuksellaan automaattinen harkinnanvaraisuus.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, metsäalan perustutkinto (metsäkoneenkuljettaja): kaikki hakijat saavat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Kokeen jälkeen harkinnanvaraisen haun kautta hakeneet voidaan kutsua haastatteluun tutkintoalalle. Lue lisää pääsy- ja soveltuvuuskokeista.

Näin haet

 1. Ota selvää mitä liitteitä tarvitset omaa hakuasi varten. Hanki tarvittavat liitteet.
  • Katso alta tarkemmin, mitä liitteitä tarvitaan. Kaikissa tapauksissa tarvitaan vähintään perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri sille alalle, minne haet. Voit käyttää Paek:n harkintaan perustuvan valinnan lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
 2. Täytä yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perustuen jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä.
 3. Lähetä liitteet tredu.yhteishaku@tampere.fi -sähköpostiin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä. Kopiot todistuksista tai lausunnoista riittävät, älä lähetä alkuperäisiä todistuksia.
  Riittää että lähetät yhdet liitteet. Ne otetaan huomioon kaikissa hakukohteissa, joihin haet Treduun harkintaan perustuvassa valinnassa. Paek -lomakkeella tai vapaamuotoisessa hakemuksessa voit perustella eri tutkintoja, joihin haet.
 4. Valmistaudu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jos saat siihen kutsun.
 5. Jos haet ulkomaisella todistuksella, valmistaudu kielitestiin ja mahdolliseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Harkintaan perustuva valinta tehdään tredu.yhteishaku@tampere.fi -sähköpostiin toimitettujen liitteiden sekä mahdollisen kielikokeen ja haastattelun perusteella. Lisäksi saat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jos hakemallasi alalla järjestetään koe. Jos liitteet puuttuvat, hakemustasi ei käsitellä harkinnanvaraisessa haussa.

Mitä liitteeksi hakemukseen

Klikkaamalla alla olevia otsikoita sinulle avautuu kuvaus, missä tilanteissa kyseinen syy valitaan harkintaan perustuvan valinnan perusteeksi Opintopolussa yhteishaun hakulomakkeella. Tarvitsemme yhteishaun hakemuksen lisäksi liitteitä, että voimme käsitellä harkintaan perustuvan valinnan hakemuksesi.

Tarkista alla olevista valikoista, millaisia dokumentteja sinun pitää toimittaa hakemuksesi liitteeksi, jotta haku harkintaan perustuvassa valinnassa voidaan käsitellä.

 • Sinulla on todettuja oppimisvaikeuksia, joista huolimatta sinulla on mahdollisuus selviytyä haettavan tutkinnon opinnoissa oppilaitoksen tukitoimien avulla.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää harkintaan perustuvan valinnan lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
  2.  Asiantuntijan lausunto (Erityisopettaja tai muu asiantuntija, esim. ryhmän oma opettaja), joka on sinulle henkilökohtaisesti kohdistettu. Lausunnossa on oleellista, miten oppimisvaikeus on vaikuttanut opinnoista suoriutumiseen yläkoulussa (eli miten on vaikuttanut arvosanoihin).
  3. Perusopetuksen päättäviltä viimeisin välitodistus.

  Lausuntoa voi täydentää muiden asiantuntijoiden (esim. psykologi, lääkäri) lausunnoilla, jos ne tuovat olennaista lisätietoa oppimisvaikeuksista. Ne eivät siis ole välttämättömiä.

 • Sinulla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseesi perusopetuksessa pidemmän aikaa. Näitä voivat olla esim. vaikea koulukiusaaminen, hakijan oma tai perheenjäsenen vakava sairaus, asuminen perhekodissa, mikäli asia on vaikuttanut opintomenestykseesi.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää harkintaan perustuvan valinnan lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
  2. Asiantuntijan lausunto (esim. erityisopettaja, psykologi), joka on sinulle henkilökohtaisesti kohdistettu. Lausunnossa on oleellista, miten asia on vaikuttanut opinnoista suoriutumiseen yläkoulussa (eli miten on vaikuttanut arvosanoihin).
 • Sinulla ei ole peruskoulun päättötodistusta.

  Olet keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen ja / tai sinulta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää harkintaan perustuvan valinnan lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen. Selvitä miksi peruskoulu on jäänyt kesken ja millaiseksi koet omat opiskeluvalmiutesi.
  2. Esimerkiksi välitodistus, jaksotodistus tai viimeisin perusopetuksesta annettu todistus.
 • Todistustasi ei voida verrata suoraan suomalaiseen peruskoulun todistukseen tai todistuksesi on kadonnut. Valitse yhteishaun hakulomakkeella koulutodistusten vertailuvaikeudet. Sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää harkintaan perustuvan valinnan lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
  2. Ulkomaalainen, mielellään suomeksi käännetty todistus.
  3. Jos äidinkielesi ei ole suomi, todistus suomen kielen taidosta esimerkiksi YKI-testi vähintään tasolla 3. (Lue lisää kielitaidon osoittamisesta.) Ellei sinulla ole liitteenä todistusta kielitaidosta, saat kutsun kielikokeeseen.
 • Jos äidinkielesi ei ole suomi, saat kutsun kielikokeeseen. Noudatamme Tredun tutkintoalakohtaisia kielitaitotasovaatimuksia hakeutumisessa.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää harkintaan perustuvan valinnan lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
 • Kun opintosi on perusopetuksessa yksilöllistetty sekä äidinkielen ja matematiikan osalta, sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää harkintaan perustuvan valinnan lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen
  2. Viimeisin välitodistus

Ohjeita hakijalle

Lue vielä ohjeet liitteiden toimittamisesta, jotta hakemuksesi käsittely Tredussa onnistuisi hyvin. Jos tarvitset vinkkejä liitteiden turvalliseen toimittamiseen sähköisesti, lue lisää sähköpostin suojaamisesta.

 • Toivomme, että lähetät liitteet sähköpostilla osoitteeseen tredu.yhteishaku@tampere.fi. Kirjoita viestin aihekenttään hakijan Sukunimi, Etunimi.

  Jos lähetät liitteitä hakijoiden puolesta, lähetä sähköpostit hakijakohtaisesti (vain yhden hakijan liitteet / sähköposti).

  Liitteiden toivottu tallennusmuoto on .pdf

  Tredussa kaikki harkintaan perustuvan valinnan liitteet tallennetaan Tampereen kaupungin tietohallintoyksikön hallinnoimalle sähköpostipalvelimelle suojattuun kansioon, jossa käyttöoikeudet on tarkasti rajattu hakemuksia käsitteleville opinto-ohjaajille ja erityisopettajille sekä TreduNavi hakupalvelun henkilöstölle, joka koordinoi harkintaan perustuvan valinnan hakuprosessia.

  Tredussa ei tulosteta, kopioida eikä jatkolähetetä näitä sähköposteja. Liitteiden täytyy aueta, että voimme käsitellä harkintaan perustuvan valinnan hakemuksen. Tarvittaessa suojatun sähköpostin sisältämä liite tallennetaan kuvakaappauksella Tredun suojattuun sähköpostikansioon harkintaan perustuvan valinnan käsittelyn ajaksi.

  Näitä asiakirjoja käytetään Tredussa ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan tukena ja toimitetut asiakirjat tuhotaan harkintaan perustuvan valinnan käsittelyn jälkeen. Näitä harkintaan perustuvaan valintaan liittyviä asiakirjoja ei käytetä tiedonsiirtoon tutkintoaloille.

   

 • SALATTU SÄHKÖPOSTI TAMPEREEN KAUPUNGIN JA PIRKANMAAN KUNTIEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEISTA SEKÄ YRITYSSÄHKÖPOSTEISTA:

  Sähköpostit välittyvät ilman erityistoimenpiteitä aina salatusti Tampereen kaupungin (Tredu kuuluu tähän) kanssa samassa postijärjestelmässä olevien mm. Tampereen seudun 8 muun kunnan (Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi) sähköposteista.

  Tämän lisäksi sama suojaustaso on lähettäessäsi postia useiden yritysten (mm. Kela, TE-toimisto, Monetra, Pirte Oy, PSHP, Telia, DNA, Nordea) sähköpostiosoitteista.

  Mikäli et tiedä, onko yrityksesi sähköpostista automaattinen suojaus tampere.fi -sähköpostiin, voit salata viestin lisäämällä sähköpostiosoitteen perään .s

  tredu.yhteishaku@tampere.fi.s

  Tämä toimii useimmissa yritysten sähköpostiohjelmissa, mutta ei välttämättä kaikissa. Tarvittaessa kysy oman yrityksesi vastuuhenkilöltä sähköpostin salauksesta.

   

  SALATTU SÄHKÖPOSTI GMAIL- SÄHKÖPOSTISTA:

  Gmail-sähköposti sisältää oman suojauksensa. Lue ohjeet Gmail- osoitteista lähetettävän postin suojauksesta Gmailin omista ohjeista:

  Luottamuksellisten sähköpostien lähettäminen – Gmail ohjeet

  Asetuksissa viestin vanhenemiseen toivotaan käyttävän sääntöä: 31.5.2023 jälkeen vanhenee.

  Puhelinnumero, johon PIN-koodi lähetetään sähköpostia lähettäessäsi: 0401532376
  HUOM! Puhelinnumeroa käytetään ainoastaan PIN-koodin lähettämiseen.

   

  SALATTU SÄHKÖPOSTI OUTLOOK SÄHKÖPOSTISTA, MYÖS OFFICE 365 OUTLOOK:

  Sähköpostin lähettäminen voi sisältää erilaisia salausvaihtoehtoja riippuen siitä, käytätkö lähettäessäsi web-sovellusta (internetselaimella) vai Outlook-sovellusta (asennettua ohjelmaa). Salauksen vaihtoehtoihin vaikuttaa myös onko Office 365 yksityiskäytössä vai yrityksen tarjoama Office 365 palvelu. Yritykset asettavat omat salaussääntönsä sähköposteihin. Tarvittaessa kysy lisää oman yrityksesi vastuuhenkilöltä.

  Lue ohjeet Outlook-ohjelmasta lähetettävän postin suojauksesta Microsoftin ohjeista:

  Sähköpostin salaaminen – Microsoftin ohjeet

Kysy lisää liitteiden käsittelemisestä Tredussa: