Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvassa valinnassa opiskelijavalinta tehdään yhteishaun valintaperusteena käytetystä valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvassa valinnassa arvioidaan hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Kuka voi hakea

Sinut voidaan ottaa opiskelijaksi harkintaan perustuvassa valinnassa jonkin erityisten syyn perustella tai kun todistustasi ei voi verrata suomalaiseen perusopetuksen päättötodistukseen. 

Harkintaan perustuvan valinnan perusteena voi olla:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeus
 • kielitaitosi ei ole riittävä tutkinnon suorittamiseksi
 • yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa

Kun harkintaan perustuvan valinnan perusteena on oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, sinut voidaan valita opiskelijaksi myös varsinaisessa pisteytyksen mukaisessa valinnassa, jos harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Jos sinulla on yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa tai haet ulkomaisella todistuksella tai olet keskeyttänyt peruskoulun, voit tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Lentokoneasennuksen perustutkintoon valitaan opiskelijat pelkän pääsykokeen perusteella. Kaikki tälle alalle yhteishaussa hakeneet huomioidaan ja kutsutaan pääsykokeeseen, myös ne hakijat joilla on hakemuksellaan automaattinen harkinnanvaraisuus.

Tredu ei käytä harkintaan perustuvassa valinnassa valtakunnallista oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta.

Näin haet

 1. Täytä yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perustuen jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä.
 2. Lähetä liitteet tredu.yhteishaku@tampere.fi -sähköpostiin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Harkintaan perustuva valinta tehdään tredu.yhteishaku@tampere.fi -sähköpostiin toimitettujen liitteiden sekä mahdollisen kielikokeen ja haastattelun perusteella. Jos liitteet puuttuvat, hakemustasi ei käsitellä harkinnanvaraisessa haussa.

Mitä liitteeksi hakemukseen

Liitteiden tarkoitus on perustella ja tukea tarvettasi tulla valituksi harkintaan perustuvassa valinnassa hakemaasi tutkintoon. Alla on lueteltu ne harkintaan perustuvan valinnan syyt, joista voit valita tilanteeseesi sopivan syyn Opintopolun yhteishaun hakulomakkeella. Klikkaamalla otsikoita, sinulle avautuu kuvaus, missä tilanteissa kyseinen syy valitaan harkintaan perustuvan valinnan perusteeksi sekä millaisia dokumentteja sinun pitää toimittaa hakemuksen liitteeksi, jotta haku harkintaan perustuvassa valinnassa voidaan käsitellä.

 • Sinulla on todettuja oppimisvaikeuksia, joista huolimatta sinulla on mahdollisuus selviytyä haettavan tutkinnon opinnoissa oppilaitoksen tukitoimien avulla.

  Tarvittavat liitteet:

  1.  Asiantuntijan lausunto (Erityisopettaja tai muu asiantuntija, esim. ryhmän oma opettaja), joka on sinulle henkilökohtaisesti kohdistettu. Lausunnossa on oleellista, miten oppimisvaikeus on vaikuttanut opinnoista suoriutumiseen yläkoulussa (eli miten on vaikuttanut arvosanoihin).
  2. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
  3. Perusopetuksen päättäviltä viimeisin välitodistus.

  Lausuntoa voi täydentää muiden asiantuntijoiden (esim. psykologi, lääkäri) lausunnoilla, jos ne tuovat olennaista lisätietoa oppimisvaikeuksista. Ne eivät siis ole välttämättömiä.

 • Sinulla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseesi perusopetuksessa pidemmän aikaa. Näitä voivat olla esim. vaikea koulukiusaaminen, hakijan oma tai perheenjäsenen vakava sairaus, asuminen perhekodissa, mikäli asia on vaikuttanut opintomenestykseesi.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Asiantuntijan lausunto (esim. erityisopettaja, psykologi), joka on sinulle henkilökohtaisesti kohdistettu. Lausunnossa on oleellista, miten asia on vaikuttanut opinnoista suoriutumiseen yläkoulussa (eli miten on vaikuttanut arvosanoihin).
  2. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
 • Olet keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä sinulla ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta. Sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Esimerkiksi välitodistus, jaksotodistus tai viimeisin perusopetuksesta annettu todistus.
  2. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
 • Olet suorittanut peruskoulun ulkomailla. Hakeminen ja valinta tapahtuvat ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Ulkomaalainen, mielellään suomeksi käännetty todistus.
  2. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
  3. Jos äidinkielesi ei ole suomi, todistus suomen kielen taidosta esimerkiksi YKI-testi vähintään tasolla 3. (Lue lisää kielitaidon osoittamisesta) Ellei sinulla ole liitteenä todistusta kielitaidosta, saat kutsun kielikokeeseen.
 • Jos äidinkielesi ei ole suomi, saat kutsun kielikokeeseen. Noudatamme Tredun tutkintoalakohtaisia kielitaitotasovaatimuksia hakeutumisessa.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.
 • Kun opintosi on perusopetuksessa yksilöllistetty sekä äidinkielen ja matematiikan osalta, sinut voidaan valita yhteishaussa vain harkintaan perustuvassa valinnassa.

  Tarvittavat liitteet:

  1. Viimeisin välitodistus.
  2. Perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle. Voit käyttää Paek-lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuskirjeen.

Ohjeita hakijalle

Lue vielä ohjeet liitteiden toimittamisesta, jotta hakemuksesi käsittely Tredussa onnistuisi hyvin. Jos tarvitset vinkkejä liitteiden turvalliseen toimittamiseen sähköisesti, lue lisää sähköpostin suojaamisesta.

 • Toivomme, että lähetät liitteet sähköpostilla.

  Tredussa kaikki harkintaan perustuvan valinnan liitteet tallennetaan Tampereen kaupungin tietohallintoyksikön hallinnoimalle sähköpostipalvelimelle suojattuun kansioon, jossa käyttöoikeudet on tarkasti rajattu hakemuksia käsitteleville opinto-ohjaajille ja erityisopettajille sekä TreduNavi hakupalvelun henkilöstölle, joka koordinoi harkintaan perustuvan valinnan hakuprosessia.

  Tredussa ei tulosteta, kopioida eikä jatkolähetetä näitä sähköposteja. Liitteiden täytyy aueta, että voimme käsitellä harkintaan perustuvan valinnan hakemuksen. Tarvittaessa suojatun sähköpostin sisältämä liite tallennetaan kuvakaappauksella Tredun suojattuun sähköpostikansioon harkintaan perustuvan valinnan käsittelyn ajaksi.

  Liitteiden toivottu tallennusmuoto on .pdf

  Näitä asiakirjoja käytetään Tredussa ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan tukena ja toimitetut asiakirjat tuhotaan harkintaan perustuvan valinnan käsittelyn jälkeen. Näitä harkintaan perustuvaan valintaan liittyviä asiakirjoja ei käytetä tiedonsiirtoon tutkintoaloille.

 • SALATTU SÄHKÖPOSTI TAMPEREEN KAUPUNGIN JA PIRKANMAAN KUNTIEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEISTA SEKÄ YRITYSSÄHKÖPOSTEISTA:

  Sähköpostit välittyvät ilman erityistoimenpiteitä aina salatusti Tampereen kaupungin (Tredu kuuluu tähän) kanssa samassa postijärjestelmässä olevien mm. Tampereen seudun 8 muun kunnan (Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi) sähköposteista.

  Tämän lisäksi sama suojaustaso on lähettäessäsi postia useiden yritysten (mm. Kela, TE-toimisto, Monetra, Pirte Oy, PSHP, Telia, DNA, Nordea) sähköpostiosoitteista.

  Mikäli et tiedä, onko yrityksesi sähköpostista automaattinen suojaus tampere.fi -sähköpostiin, voit salata viestin lisäämällä sähköpostiosoitteen perään .s

  tredu.yhteishaku@tampere.fi.s

  Tämä toimii useimmissa yritysten sähköpostiohjelmissa, mutta ei välttämättä kaikissa. Tarvittaessa kysy oman yrityksesi vastuuhenkilöltä sähköpostin salauksesta.

   

  SALATTU SÄHKÖPOSTI GMAIL- SÄHKÖPOSTISTA:

  Gmail-sähköposti sisältää oman suojauksensa. Lue ohjeet Gmail- osoitteista lähetettävän postin suojauksesta Gmailin omista ohjeista:

  Luottamuksellisten sähköpostien lähettäminen – Gmail ohjeet

  Asetuksissa viestin vanhenemiseen toivotaan käyttävän sääntöä: 30.5.2022 jälkeen vanhenee.

  Puhelinnumero, johon PIN-koodi lähetetään sähköpostia lähettäessäsi: 040 711 5436
  HUOM! Puhelinnumeroa käytetään ainoastaan PIN-koodin lähettämiseen.

   

  SALATTU SÄHKÖPOSTI OUTLOOK SÄHKÖPOSTISTA, MYÖS OFFICE 365 OUTLOOK:

  Sähköpostin lähettäminen voi sisältää erilaisia salausvaihtoehtoja riippuen siitä, käytätkö lähettäessäsi web-sovellusta (internetselaimella) vai Outlook-sovellusta (asennettua ohjelmaa). Salauksen vaihtoehtoihin vaikuttaa myös onko Office 365 yksityiskäytössä vai yrityksen tarjoama Office 365 palvelu. Yritykset asettavat omat salaussääntönsä sähköposteihin. Tarvittaessa kysy lisää oman yrityksesi vastuuhenkilöltä.

  Lue ohjeet Outlook-ohjelmasta lähetettävän postin suojauksesta Microsoftin ohjeista:

  Sähköpostin salaaminen – Microsoftin ohjeet

Kysy lisää liitteiden käsittelemisestä Tredussa:

Opinto-ohjaaja
Anne Rintala