Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot

Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito (lauantai- ja verkkototeutus)

Opiskele lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot työn ohessa ja hanki varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyys!

Hakuaika
Kysy vapaita opiskelupaikkoja
Toteutustapa
Iltaopetus, Oppisopimus, Verkko-opetus
Toimipiste
Tampere Santalahdentie
Opinnot alkavat
Joustavasti
Hinta
Maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu järjestää lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot ilta- lauantai- ja verkkototeutuksena. Opinnot voit suorittaa työn ohessa. Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville valmiille lähihoitajille, jotka haluavat lisätä osaamistaan lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä ja hankkia pätevyyden varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Opinnot sisältävät kaksi tutkinnon osaa: Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osaamispistettä ja Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osaamispistettä. Opintojen aikana opit mm.:

  • työskentelemään varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
  • toteuttamaan pedagogista toimintaa ja edistämää osallisuutta
  • toimimaan vuorovaikutuksessa lapsen ja perheen kanssa
  • edistämään lapsen turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä
  • ohjaamaan lasta arkipäivän toiminnoissa
  • käyttämään varhaiskasvatuksen työtapoja, -välineitä ja materiaaleja
  • kehittämään lapsen tunnetaitoja
  • edistämään lapsen leikkiä ja liikkumista
  • edistämään lapsen kulttuurista, katsomuksellista ja eettistä ajattelua


Syksyllä 2023 opiskellaan Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osa. Syyslukukauden aikana lähiopetusta on viitenä lauantaina sekä tunnin mittaisia verkkotapaamisia kahdeksana arki-iltana.

Keväällä 2024 opiskellaan Lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin edistämisen tutkinnon osa. Kevätlukukaudella lähiopetusta on viitenä lauantaina sekä tunnin mittaisia verkkotapaamisia kahdeksana arki-iltana.

Lähiopetuspäivät ja verkkotapaamiset ovat:
Lähiopetus la 13.1.2024 klo 8-15.30
Verkkotapaaminen to 25.1.2024 klo 18-19
Verkkotapaaminen to 1.2.2024 klo 18-19
Lähiopetus la 10.2.2024 klo 8-15.30
Verkkotapaaminen to 15.2.2024 klo 18-19
Verkkotapaaminen to 7.3.2024 klo 18-19
Lähiopetus la 16.3.2024 klo 8-15.30
Verkkotapaaminen to 21.3.2024 klo 18-19
Verkkotapaaminen to 4.4.2024 klo 18-19
Lähiopetus la 6.4.2024 klo 8-15.30
Verkkotapaaminen to 18.4.2024 klo 18-19
Verkkotapaaminen to 25.4.2024 klo 18-19
Lähiopetus la 27.4.2024

Lähiopetuspäivät toteutetaan Tredu Santalahdentiellä, os. Santalahdentie 10, Tampere.   

Koulutus soveltuu sinulle

Kun olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja sinulla on työpaikka tai oppisopimuspaikka varhaiskasvatuksessa opintojen aikana.

Sinulla tulee olla soveltuva terveys sosiaali- ja terveysalalla opiskeluun ja työskentelyyn.
Katso lisätietoa terveydellisistä vaatimuksista sosiaali- ja terveysalalla:
Hakijan terveys ja toimintakyky – Opintopolku Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa koskevat SORA-säädökset

SORA-säädökset koskevat tutkintoja, joissa koulutukseen ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Katso lisätietoa SORA-säädöksistä.

Näin haet

Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake Tredun Wilma-järjestelmässä. Liitä hakemukselle kopio lähihoitajan tutkintotodistuksesta. Kirjoita hakemukselle myös tieto varhaiskasvatuksen työpaikastasi, tieto voi olla myös alustava. Kun olet täyttänyt hakemuksen, saat vahvistuksen sähköpostiisi. Koulutukseen hakijoille järjestetään tarvittaessa haastattelu. Sinuun ollaan yhteydessä ja sovitaan haastatteluajasta.

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen marina.leino@tampere.fi.

Oppisopimus

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Ota yhteyttä Tredun alakohtaiseen koulutustarkastajaan (Jaana Virtanen, jaana.p.virtanen@tampere.fi, puh. 050 329 5713) ennen ilmoittautumista.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:
Ilmoittautumislomake oppisopimuskoulutukseen
Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimuskoulutukseen

Kysy lisää

Opettaja Annukka Kettunen
sähköposti annukka.kettunen@tampere.fi
puhelin 044 430 9180

Lehtori Sirpa Salo-Saari
sähköposti sirpa.salo-saari@tampere.fi
puhelin 040 711 5384

Koulutussuunnittelija Marina Leino
sähköposti marina.leino@tampere.fi
puhelin 040 711 5414

Oppisopimuskoulutus
Koulutustarkastaja Jaana Virtanen
sähköposti jaana.p.virtanen@tampere.fi
puhelin 050 329 5713