Ansioituneille tredulaisille AMKE:n ansioristejä

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys (AMKE) on myöntänyt AMKE:n ansioristejä ansioituneille tredulaisille.   
 
Tredun kehittämispäällikkö Tiina Kaumalle luovutettiin AMKE:n ansioristi hänen pitkäaikaisesta sitoutumisestaan ja vaikuttavasta työstään oppimisen ja osaamisen johtamisen kehittämisessä. Turvallisuuspäällikkö Eerik Laulajainen sai AMKE:n ansioristin panoksestaan oppilaitosturvallisuuden ja työturvallisuuden kehittäjänä. Ansioristi on tunnustus pitkäaikaisesta sitoutumisesta ja vaikuttavasta työstä ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.  

Jatkuva osaamisen kehittäminen korostuu ammatillisessa koulutuksessa 

Kehittämispäällikkö Tiina Kauma on työskennellyt ammatillisen koulutuksen kehittämisen parissa yli 20 vuotta. Kauma on tehnyt merkittävää työtä oppimisen ja osaamisen johtamisen kehittämisessä, johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisessä, toimintakulttuurin uudistamisessa ja muutosjohtamisen tuessa. Hänellä on laaja koulutustausta ja vahva osaaminen eri alueilta, ja hän onkin toiminut useissa johtotehtävissä Tampereen seudun ammattiopistossa ja ollut aktiivinen verkostoituja eri kehittämisyhteisöissä.  
 
AMKE:n ansioristi myönnettiin Tiina Kaumalle tunnustuksena hänen pitkäaikaisesta sitoutumisestaan ja ansiokkaasta työstään ammatillisen koulutuksen hyväksi.  

Oppilaitosturvallisuus on tärkeä osa arkea 

Turvallisuuspäällikkö Eerik Laulajainen on toiminut ammatillisen koulutuksen turvallisuusteemojen parissa yli 20 vuotta. Laulajainen on tehnyt merkittävää työtä oppilaitosturvallisuuden ja työturvallisuuden kehittäjänä. Hän on ollut mukana luomassa oppilaitoksen tukipalveluja ja kehittämässä laaja-alaisesti oppilaitosturvallisuutta, kuten valmiussuunnittelua ja riskienhallintaa. Laulajainen on myös verkostoitunut laajasti eri toimijoiden kanssa ja toiminut aktiivisesti eri turvallisuusverkostoissa.  
 
AMKE:n ansioristi myönnettiin Eerik Laulajaiselle tunnustuksena hänen pitkäjänteisestä työstään ammatillisen koulutuksen turvallisuuden edistämiseksi.  
 
Tredu kiittää ja onnittelee lämpimästi ansioristien saajia.