Katsaus Tredun projekteihin

Kämmenten päällä suuri määrä hammasrattaita.

Tredulla on tällä hetkellä käynnissä 25 projektia, joista suurin osa on kansallisia hankkeita. Näiden projektien kokonaisbudjetti on reilu 4 milj. €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 3,2 milj. €.

Tärkeimmät rahoituslähteet

Suurimpina rahoituslähteinä ovat Erasmus+ -EU-ohjelma ja Opetushallitus. Syksyllä 2023 päättyvät viimeiset EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2014–2020 projektit, mikä näkyy myös Tredun projektikokonaisuudessa suurena määränä päättyviä projekteja. Euroopan sosiaalirahasto ESR on tähän saakka ollut suurimpia ulkoisen rahoituksen lähteitämme. Uudelta ohjelmakaudelta emme ole vielä saaneet päätöksiä. 

Mahdolliset tulevat projektit

Rahoituspäätöstä odottaa kymmenkunta uutta projektia, joiden kokonaisbudjetti on 1,7 milj. €. Suurin osa rahoituspäätöstä odottavista projekteista on haettu uuden ohjelmakauden 2021–2027 ESR+ -rahastosta sekä Erasmus+ -ohjelmasta. Uudet projektit pyritään toteuttamaan koko Tredun kattavina ja niiden vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomioita.

Päättyneet hankkeet

Kuluvana vuonna 14 hanketta on tullut päätökseen (tilanne 13.10.2023). Näistä kansallisia hankkeita oli kymmenen. Päättyneiden hankkeiden kokonaisbudjetti oli yli 3 milj. €. Seuraamme päättyneiden projektien tulosten levittämistä ja vaikuttavuuden arviointia sekä kiinnitämme huomiota tulosten pysyvyyteen.

Lue lisää: Tredun projektit | Tredu.fi