Lakkojen vaikutuksia viikolla 7 | Effects of strikes in week 7

Lakko vaikuttaa eri tavoin Tredun toimipisteisiin ja opiskelijaryhmiin viikolla 7. Toimipisteet tiedottavat tarkemmin huoltajia ja opiskelijoita lakon vaikutuksista. Seuraa toimipisteen omaa ohjeistusta.

Vaikutukset ruokailuihin 13.–14.2.2024

Lakko ei vaikuta Lempäälän Virta-kampuksen eikä Mediapoliksen, Ylöjärven Metsätien, Pirkkalan, Oriveden ja Virtain toimipisteiden ruokailuun. Nokian Silta-kampuksen ruokailu järjestetään erityistoimenpitein ja asiasta tiedotetaan toimipistekohtaisesti.

Muissa Tredun toimipisteissä ateriapalvelua ei pystytä järjestämään ja opiskelijaravintolat ovat tiistain ja keskiviikon 13.–14.2. kiinni. Opiskelijoita kehotetaan ottamaan omat eväät mukaan tiistaina ja keskiviikkona lakon vaikutusten alaisissa toimipisteissä, mikäli toimipisteessä järjestetään lähiopetusta. Seuraa toimipisteen omaa ohjeistusta.

Ensi viikolla 19.–23.2. lakon vaikutukset näkyvät mahdollisina ruokalistamuutoksina.

Vaikutukset julkiseen liikenteeseen 14.–15.2.2024

Lakon piirissä ovat Nyssen ratikka- ja bussilinjat. Aiempien poliittisten lakkojen aikana ratikka ei ole liikennöinyt lainkaan, mutta lakon piirissä olleilla bussilinjoilla on ollut yksittäisiä lähtöjä. Tietoja liikennöitävistä vuoroista päivitetään Nyssen reittioppaaseen tiistaina 13.2. kello 16 alkaen, ja myös lakkopäivien aikana. Tarkista tiedot reittioppaasta juuri ennen lähtöä.

Lisätiedot

Effects of strikes in week 7

Strikes will impact Tredu’s campuses and student groups in different ways during week 7. Campuses will provide more detailed information to parents and students about the effects of the strike. Please follow the specific guidelines from your campus.

Effects on catering services from February 13 to 14, 2024

The strike will not affect catering services at Virta campus (Lempäälä), Mediapolis, Ylöjärvi Metsätie, Pirkkala, Virrat and Orivesi. The catering at Silta campus (Nokia) will be organized with special measures, and information about it will be communicated on a campus-specific basis.

At other Tredu’s campuses, catering services cannot be organized, and student restaurants will be closed on Tuesday and Wednesday, February 13–14. Students are advised to bring their own meals on Tuesday and Wednesday to the affected campuses if there is on-site teaching. Follow the specific guidelines from your campus.

Next week, February 19–23, there might be possible changes to the menu.

Effects on public transportation from February 14 to 15, 2024

The strike will impact on the Nysse tram and bus routes. During previous political strikes, trams did not operate at all, but affected bus lines had individual departures. Information about the operating schedules will be updated in the Nysse route planner starting from Tuesday, February 13, at 4PM, and during the strike days. Please check the details from the route planner just before departure.

More information