Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on alkanut

Toisen asteen yhteishaku alkoi tiistaina 20.2. ja jatkuu 19.3. saakka. Yhteishaussa hakevat pääasiassa keväällä 2024 perusopetuksen päättävät nuoret. Hakukelpoisia ovat myös henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa perusopetuksen jälkeistä tutkintoa. Lukion tai ammatillisen perustutkinnon jo käyneet hakevat ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta.

Yhteishaussa tarjolla oleviin koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-palvelussa. Tredusta on palvelussa tarjolla yhteensä 2969 aloituspaikkaa, joista perustutkintoihin paikkoja on 2440 ja TUVA-koulutukseen (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) 529. Kaikki haussa olevat perustutkinnot esitellään Tredun yhteishakuoppaassa. 

Ammatillinen koulutus tarjoaa nuorelle hyvät lähtökohdat työelämään sekä jatko-opintoihin. Opiskelu on käytännönläheistä ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma opiskeluun. Ammatillinen koulutus on nopein kaista kohti työelämää sekä omia ansioita.  

Perustutkintoja monella mausteella

Treduun voi hakea yhteishaussa joko perustutkintoon tai tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA). Perustutkintoon voi yhdistää lukio-opintoja, huippu-urheilua tai korkeakouluopintoja. Tredussa on mahdollista opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös lukio-opintoja. Ammatillisten perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon (5 lukioainetta) voi suorittaa kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Usealla paikkakunnalla toisen asteen opinnot on keskitetty saman katon alle, jolloin kaksoistutkinnon suorittaminen on entistä sujuvampaa. 

Tutkinto-opiskelu Tredussa on monimuotoista. Työpaikalla oppimisen lisäksi opinnot sisältävät sekä etä- että verkko-opiskelua. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä. Perustutkinnon aikana opiskelija saa hyvät valmiudet toimia tulevaisuuden ammattilaisena. Ammatillisen koulutuksen suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus eli mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Jatkuvan haun puolella haussa ovat myös englanninkieliset perustutkinnot ravintola- ja catering-alalta (kokki), liiketoiminnasta sekä puhtausalalta. Näiden tutkintojen hakuaika päättyy 19.3. ja niihin haetaan niin ikään Opintopolussa.

– Ammatillinen koulutus on ihanteellinen vaihtoehto monille erilaisille oppijoille tarjoten käytännönläheistä oppimista ja yksilöllisiä polkuja. Tulevaisuuden näkymät ovat erinomaiset, sillä ammatillisen koulutuksen avulla nuoret saavat vahvat valmiudet työelämään sekä mahdollisuuden jatko-opintoihin, kertoo Tredun ammatillisen koulutuksen johtaja Kirsi Viskari.

Tredusta suoraan korkeakouluopintoihin 

Tredussa korkeakouluopintojen liittäminen osaksi ammatillista tutkintoa on helppoa. Korkeakouluopintoja voi valita yksittäisinä kursseina omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Alakohtaisesti on tarjolla myös väyläopintoja, jotka ovat valmiiksi suunniteltuja opintokokonaisuuksia.

Ammatillinen koulutus antaa hyvän lähtökohdan korkeakouluun, sillä perustutkinnon aikana opit jo tuntemaan alan perusasiat.  Väyläopinnot mahdollistavat suoran polun jatko-opintoihin ilman pääsykoetta sekä lyhentävät korkeakouluopintojasi.  

Lue lisää väyläopinnoista Tredun verkkosivuilta. 

Tredusta TUVA-koulutusta 

TUVA-koulutus eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus vahvistaa opiskelijan valmiuksia toiselle asteelle hakeutumiseen ja sen suorittamiseen. TUVA on oiva paikka nuorelle, joka haluaa kokeilla useita eri ammattialoja ennen valintaa jatko-opintopaikasta tai korottaa peruskoulun numeroita. Koulutus vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja jatko-opintovalmiuksia. 

Koulutus perustuu alkukartoituksen jälkeen henkilökohtaiseen suunnitelmaan ja kiinnostuksen kohteisiin. Suunnitelmaa päivitetään koulutuksen ajan. Opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintojen laajuus ja kesto, joka on enintään 1 lukuvuosi / 38 viikkoa. TUVA-koulutus sopii moneen eri tarpeeseen. 

Lue lisää TUVA:sta Tredun verkkosivujen TUVA-koulutuksen sivuilta. 

Lisätietoja

TreduNavi-hakupalvelu 
tredu.haku@tampere.fi 
040 170 5649, ma ja ke-pe klo 9–15 sekä ti klo 12–15