SOTE-opiskelijoille uusi yrittäjyyspolku

Opiskelijoita pöydän äärellä. Pöydällä ihmisen anatominen malli, joka esittelee sisäelimiä ja verenkiertoa.

Tredun Santalahdentien toimipisteessä on tartuttu haasteeseen houkutella nuoria osaajia sosiaali- ja terveysalalle opiskelemaan. Uusi sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyspolku tarjoaa kevään 2024 yhteishaussa valittaville nuorille mahdollisuuden opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja samalla kartuttaa osaamistaan yrittäjyydessä.

Yritysideaa hiotaan opintojen aikana

Uuden yrittäjyyspolun takana on ajatus, että nuori opiskelee ammatin, joka takaa työllistymisen tulevaisuudessa ja saa samalla valmiudet toimia yrittäjänä jo opintojen aikana. Yrittäjyyteen kannustetaan ja sitä harjoitellaan opintojen aikana. Omaa yritysideaa pohditaan ja muotoillaan opintojen aikana.

Jokaiselle opiskelijalle löytyy omanlainen tapa toteuttaa yrittäjyyttä. Yrittäjyyden muotoja ja yritysideoita voi olla monenlaisia, esimerkiksi omasta harrastuksesta voi saada idean yritystoimintaan. Opintoihin kuuluu olennaisena osana sosiaalisen median käyttö yrittäjän työkaluna, joten opinnot sopivat hyvin sosiaalisen median kentästä kiinnostuneelle nuorelle. Opintoja tukevat oppilaitoksen lisäksi kummiyritykset, jotka tarjoavat mentorointia nuorille yrittäjille.

Tarjolla kaksi osaamisalavaihtoehtoa

Yrittäjyyspolun osaamisalavaihtoehtoina opiskelijoilla on mahdollisuus erikoistua ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen tai lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon. Tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden suunnata opintonsa haluamaansa suuntaan ja rakentaa vahva osaaminen juuri omasta kiinnostuksen kohteestaan.

Opiskelija rakentaa opintojensa aikana oman näköisensä yrittäjyyspolun, joka voi valmistumisen jälkeen johtaa oman yritystoiminnan aloittamiseen täysipäiväisesti tai osapäiväisesti.  Vaikka opiskelija ei päätyisikään koulutuksen jälkeen yrittäjäksi, saa hän opintojen aikana käytännön kokemusta yrittäjyydestä ja vahvan osaamisen sosiaali- ja terveysalalta, mikä valmistaa häntä entistä paremmin työelämän haasteisiin.

Mukaan pääsee yhteishaun kautta

Koulutukseen haetaan yhteishaussa. Yrittäjyyspolulle voivat ilmoittautua Santalahdentien toimipisteessä lähihoitajaopinnot aloittavat, yhteishaussa valitut opiskelijat. Kiinnostusta yrittäjyyspainotteiseen polkuun kysytään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.