Tredu kehittää Hervannan kampusta – Alueelle uudiskohteita ja laajat peruskorjaukset

Yleisnäkymä Tredun Hervannan kampukselle lintuperspektiivistä.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Hervannan kampus valmistautuu suuriin muutoksiin. Tredu ja Tredu Kiinteistöt Oy ovat tehneet sopimuksen kampusalueen kehityshankkeesta. Alustava kustannusarvio hankkeelle on 45–63 miljoonaa euroa.

Kampukselle tulee uudisrakennus ja -laajennus. Lisäksi kolme alueen iäkkäämpään rakennuskantaan kuuluvaa rakennusta peruskorjataan ja kampukselta puretaan kolme rakennusta. Hanke katsoo pitkälle tulevaisuuteen, sillä oppimisympäristöjä ja tilatarpeita suunnitellaan koulutuksen tulevaisuustarpeet mielessä pitäen.

Tredu Kiinteistöt Oy.

Kampusuudistus varmistaa, että Tredu pystyy tulevaisuudessa vastaamaan muuttuviin tilatarpeisiin. Uudistukset auttavat pitämään Tredun taloudellisen kantokyvyn ja palveluverkon ajan tasalla. Hervannan kampus on Tredun suurin ja siellä koulutetaan osaajia monille eri ammattialoille. Tulevat tilat suunnitellaan käyttöjoustaviksi, jolloin tilat ovat helposti muunnettavissa eri tilanteiden ja laitteiden vaatimaan käyttöön. Uudistus tiivistää Tredun palveluverkkoa, sillä Ajokinkujan toimipisteen toiminnot on integoitu osaksi Hervannan kampuskehitystä.

Kampusuudistuksen vaiheet

Alueen kehitystä koordinoi kampuskehitysryhmä. Hanke on alkanut tarveselvityksellä alueen rakennuksista. Uudisrakentamisen aika koittaa lähitulevaisuudessa. Kokonaisen uudisrakennuksen lisäksi kampukselle tulee laajennusosa J-rakennukseen ja kolme rakennusta puretaan. Kampuksen kolme rakennusta tulee myös käymään läpi perusparannukset.

Tavoitteena on, että kampuksen olemassa olevia rakennuksia pystytään käyttämään siihen saakka, kunnes uudiskohteet ovat valmiit. Tällöin vältytään kalliiden väistötilojen rakentamisesta tai vuokraamisesta.
J-rakennuksen laajennusosaan on tarkoitus rakentaa autoalan oppimisympäristöjä kolmeen kerrokseen. Kampusuudistuksen myötä saadaan myös maanrakentajille sopiva oppimisympäristö Hervantaan.

Uudisrakennus opiskelijoiden tarpeisiin

Hervannan kampuksen uudisrakennuksen bruttoala tulee olemaan n. 10 400 brm2. Rakennukseen muuttaa esimerkiksi konetuotantotekniikan, talotekniikan, autoalan, maarakennuksen ja rakennusmaalauksen opetus.

Uudisrakennukseen saadaan yhtenäiset tilat opiskeluhuollolle, kuten terveydenhoidolle sekä psykologi- ja kuraattoripalveluille. Tällä hetkellä opiskeluhuolto on hajautettuna eri puolille kampusta. Uudisrakennuksessa tullaan antamaan myös tutkintoon valmentavaa TUVA-koulutusta ja kaikille yhteisten tutkinnon osien opetusta.

Nykyaikaisen kampusrakentamisen johtoajatuksia ovat modulaarisuus, vähähiilisyys ja energiatehokkuus. Modulaariset tilat ovat muokattavia ja joustavia. Kevytrakenteisuus tekee rakentamisesta edullisempaa, nopeampaa ja tuo joustoa tulevaisuuden uusien tarpeiden saapuessa. Modulaarinen rakentaminen vähentää myös rakennusjätettä ja energiankulutusta. Vähähiilinen rakennus on energiatehokas, ja sillä on tiukat ylläpito- ja käyttökustannustavoitteet. Piha-alueet suunnitellaan viihtyisiksi ja suunnittelussa huomioidaan oppilaitoskiinteistön erityiset turvallisuustarpeet.

Katse kohti tulevaisuuden opiskeluympäristöjä

Tredu luo suunnittelutyössä katseensa kohti tulevaisuutta. Ennen konkreettista rakennustyötä mietitään, millaisia ovat tulevaisuuden koulutus- ja oppimistarpeet. Tulevaisuuden vaatimuksia ja mahdollisuuksia Tredun hankeryhmä miettii syksyn aikana Turun yliopiston Tulevaisuustislaamon johdolla. Tulevaisuustislaamo opastaa hankkeen ydinryhmää ennakoimaan tulevaisuutta ja omaksumaan kokonaan uuden, tulevaisuutta ennakoivan näkökulman.

Kampuskehityshanke edustaa ammattikoulutuksen tulevaisuutta ja tarjoaa opiskelijoille entistä paremmat mahdollisuudet oppia ja kehittyä ammatillisesti. Tavoitteena on myös, että Tampereen asema koulutus- ja opiskelukaupunkina yhä vahvistuu.

Hepolamminkadun toimipiste lukuina

  • Tredun suurin toimipiste, n. 3 300 opiskelijaa.
  • 14 eri koulutusalaa.
  • Kiinteistöön kuuluu tällä hetkellä kahdeksan rakennusta, n. 40 310 m2

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö

Harri Jokinen

Koulutusjohtaja

Ari Mäkitalo