Tredu kehittää toimintaansa myös OKM:n strategiarahoituksella 

Tredun opiskelija asentaa ilmanvaihtoputkia

Tredu toteuttaa kolmea projektia Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella vuonna 2024. Projektien teemoja ovat vieraskielisten opetus, digitalisaatio ja johtaminen. 

Mitä strategiarahoitus on? 

Tredu saa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) strategiarahoitusta, jolla Tredu kehittää toimintaansa vuoden 2024 aikana. Strategiarahoituksen avulla OKM tukee ja ohjaa oppilaitoksia toimintansa uudistamisessa ja kehittämisessä koulutuspoliittisten tavoitteiden suuntaan. Strategiarahoitus on luonteeltaan valtionavustusta, ja sen määrä on 1–4 % oppilaitoksen kokonaisrahoituksesta. Strategiarahoitusta tulee erikseen hakea, ja sitä myönnetään harkintaan perustuen.  

Yhteistyötä koulutuskumppanien kanssa 

Tredu toteuttaa strategiarahoituksen projekteja yhdessä kumppaniverkostojen kanssa. Kumppaneina toimii muita ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Näin varmistetaan, että kertyvä osaaminen leviää ja hyödyttää samanaikaisesti monia oppilaitoksia. Tredu toimii projekteissa osittain koordinoivassa roolissa, eli Tredu koordinoi muutamia työpaketteja.

Mitä Tredu kehittää strategiarahoituksella 2024? 

Tredu toteuttaa kolmea strategiarahoitettua projektia vuonna 2024. 

  1. Vieraskielisen opetuksen kehittäminen VIERKO​. Tredu toimii vetäjänä osa-alueessa, joka koskee kotimaisten kielten oppimista ja kielitaidon kartoittamista. Yhteisvetäjänä teemassa on Haapaveden opisto.  
  1. Digitalisaatiokyvykkyyden vahvistaminen​. Aikaisempien digihankkeiden tulokset vakiinnutetaan osaksi koulutuksen järjestäjien toimintaa. Vahvistetaan Tredun omaa digikyvykkyyttä.    
  1. Johtamisen kehittäminen STRAPETSI.​ Saadaan taitoja johtaa pedagogiikkaa ja verkostoja, laadunhallintaa, osaamista ja henkilökuntaa.​ 

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö

Anne Haapalehto