Tredun asiantuntijat kokoontuivat ideointipajaan strategian toimeenpanon tiimoilta

Rentouttavien kesälomien jälkeen joukko Tredun asiantuntijoita kerääntyi yhteisen pöydän ääreen strategian toimeenpanon ideointipajassa. Tapahtumaan osallistui joukko Tredun avainhenkilöitä, mukaan lukien Tredun johtaja Kirsi Viskari ja koulutusjohtajat, Ari Mäkitalo, Regina Blom ja Virpi Siiranen. Päivä käynnistyi alustuksella, jossa käytiin läpi päättyneen strategiakauden tuloksia ja pohdittiin uuden strategiakauden tuomia mahdollisuuksia. Kirsi kävi läpi myös strategian toteuttamisesta ketterästi kokeillen, tuoden esiin yhteistyön ja kokeilun merkityksen.

Ideointipajan pääpaino oli yhteistyössä ja yhdessä ideoimisessa. Osallistujat lähtivät yhdessä pohtimaan erilaisia tapoja toteuttaa strategiaa ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet ketterästi kokeillen erilaisten sprinttien avulla. Pajan aikana keskusteltiin ratkaisuista strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja pohdittiin mahdollisia aiheita, teemoja sekä toimenpiteitä tulevia ”sprinttejä” varten.

Pajan osallistujat toivat esiin useita keskeisiä ajatuksia, jotka heijastivat vahvaa yhdessä tekemisen henkeä. Kirsi Viskari korosti yrittäjämaista ajattelutapaa, joka painotti yhteistyötä ja kokeilua. Osallistujat näkivät kestävän elämäntavan edistämisen tärkeänä, sillä hyvinvoiva yhteisö luo pohjan tulokselliselle toiminnalle. Regina Blom puolestaan korosti rohkeaa kokeilemista, toteuttamista ja palautteen antamista.

Ideointipaja tarjosi mahdollisuuden yhteenvetoon ja päivän tärkeimpien opetusten jakamiseen. Ideointipaja toimi paitsi Tredun strategian toimeenpanon suunnittelun alustana myös inspiraationa kaikille osallistujille. Tapahtuma oli loistava esimerkki siitä, miten yhteistyöllä ja avoimella ideointikulttuurilla voidaan luoda innovatiivisia ratkaisuja strategian toteuttamiseksi.