Työpaikkaohjaus on yrityksen kilpailutekijä

Työpaikkaohjaus

Tredun blogi

Kaikki artikkelit

Työmarkkinoita vaivaa työvoimapula

Työmarkkinoilla on yhä suurempi työvoimapula. Työvoimavajeesta kärsivät esimerkiksi rakennus-, ravintola- ja puhdistuspalvelualat sekä terveydenhuolto ja logistiikka. Osa kahviloista ja ravintoloista on joutunut rajoittamaan aukioloaikojaan, koska ei ole ollut tarpeeksi työntekijöitä. Luemme toistuvasti uutisia uupuneista terveydenhuollon työntekijöistä ja alalta pois pakenemisesta liian kuormittumisen vuoksi. Lentokenttien toiminnassa on vakavia viiveitä, koska matkatavaroita ei ehditä käsitellä ja turvatarkastuksiin tulee ruuhkia. Tekijää vailla olevia työpaikkoja on työmarkkinoilla yhä enemmän.

Samaan aikaan toisaalla

Koronan aikana erityisesti matalapalkka-alojen työntekijät vaihtoivat alaa tai lähtivät kouluttautumaan uudelleen. Työvoima yksinkertaisesti ¨katosi¨. Samaan aikaan työn tekemiseen sitoutuneet, suuret ikäluokat eläköityvät. Myös iso joukko työikäisiä aikuisia poistui työmarkkinoilta työssä uupumisen tai terveysongelmien vuoksi. Maahanmuuttajilla on ongelmia työelämään siirtymisessä joko kieliongelmien, kulttuuristen haasteiden tai työnantajien ennakkoluulojen vuoksi.

Luemme uutisia mielenterveyden, neurokirjon haasteiden (esim. keskittymishäiriöt) ja oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevista nuorista, jotka eivät uskaltaudu opiskelemaan jaksamisen, itseluottamuksen puutteen tai elämänhallinnan vaikeuksien vuoksi. Yhä isompi osa nuorista on pitkäaikaisella sairauslomalla ja kykenemätön työhön tai opiskeluihin.

Opiskelijoissa on mahdollisuus

Osa nuorista ja aikuisista on kuitenkin saanut opiskelupaikan ja pyrkii löytämään paikkansa työelämässä.
Työpaikan kannalta uuden opiskelijan tuleminen työssä oppimaan on sekä haaste että mahdollisuus: Kaikki haluaisivat niitä parhaita, helppoja ja osaavia opiskelijoita, jotka käärivät hihat ja alkavat työhön kokeneen ammattilaisen otteella. Todellisuus on kuitenkin toinen: jokainen työpaikalle työssä oppimaan tuleva opiskelija tarvitsee ohjausta, tukea, neuvontaa ja kannustusta. Näennäisesti karskinkin kuoren alla voi piillä epävarmuutta.

Noheva opiskelija ottaa lyhyessäkin ajassa homman haltuun ja tekee ajan mittaan töitä siinä kuin muutkin. Maltillisemmalla tahdilla oppivasta voi kasvaa aivan yhtä lailla pätevä ja työhön sitoutuva ammattilainen. Moni hyvä työssä oppija saa nykyisin jo ensimmäisen harjoittelun jälkeen oppisopimuksen ja siirtyy suoraan työhön yritykseen. Vastaavasti hyvän työssä oppimisen kokemuksen saanut palaa mielellään valmistumisen jälkeen tuttuun työpaikkaan.
– Työssä oppijasta voi siis tulla pätevä, osaava ja tekevä ammattilainen työvoimapulasta kärsivään yritykseen jo opiskeluaikana tai valmistumisen jälkeen.

Työssä oppimisen jakso ratkaisee, sitoutuuko opiskelija alaan ja työpaikkaan

Työssä oppimisen jaksolle siirtyminen on kriittinen vaihe. Se ratkaisee, sitoutuuko opiskelija valitsemaansa alaan. Kaikenikäistä opiskelijaa voi jännittää pärjääminen, oppiminen ja osaaminen. Taustalla voi olla esimerkiksi huonoja kokemuksia, jotka vaikuttavat uskomuksiin omasta osaamisesta ja työelämästä.

Onnistunut työpaikkaohjaus on tekijä, joka sitoo opiskelijan alaan ja työpaikkaan. Myös muun työyhteisön tuki ja työilmapiiri on tärkeää. Työpaikkaohjaaja on kuitenkin opiskelijan läheisin työkaveri ja esikuva. Hän tekee työtä koko persoonallaan. Työpaikkaohjaaja tarvitsee ammattitaidon lisäksi ihmistaitoja: kykyä ohjata, kannustaa ja tukea sekä huomata ongelmien tullessa, mistä homma kiikastaa.

Työpaikkaohjauksen koulutuksilla lisää ammattitaitoa ja kilpailukykyä

Opettaja perehdyttää työpaikkaohjaajan työssä oppimisen jakson keskeisimpiin käytännön aisoihin. Myös muu työpaikkaohjauksen osaamisen kehittäminen on tärkeää. Tredu tarjoaa työpaikkaohjaajille alakohtaisia ja yleisiä perehdytyksiä, valmennuksia ja koulutuksia 1,5 tunnin mittaisista aina laajaan 60 osp. tutkinnonosaan saakka.

– Hyvällä maineella on taipumus kiiriä kauas! Laadukas työpaikkaohjaus on osa hyvää yrityskulttuuria. Näin siitä muodostuu yhä tärkeämpi kilpailutekijä yritykselle.

Työpaikkaohjaajalle työpaikkaohjauksen koulutus on merkittävä mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa ja vuorovaikutusosaamista. Työpaikalle hyvä työpaikkaohjaus on vetovoima- ja imagotekijä, joka tekee työpaikasta houkuttelevan paitsi tulevaisuuden osaajille, myös uusille työnhakijoille.