Yhteinen keittiö vahvistaa ammattitaitoa ja yhteisöllisyyttä

Kokki kantaa kädessä ruoka-astiaa.

Tredun blogi

Kaikki artikkelit

Luonnonvarojen kulutusta voidaan vähentää hyödyntämällä esimerkiksi tiloja, koneita ja laitteita tehokkaammin. Tilojen tehokkaampi käyttö vaatii uudenlaista ajattelua ja sovitteluakin, mutta toisaalta erilainen tapa toimia voi kustannusten ja luonnonvarojen säästämisen lisäksi vaikuttaa myönteisesti monin eri tavoin.

Tredun Nokian toimipisteen uudella Silta-kampuksella ravintola- ja catering-alan opetus sijoittuu osittain Pirkanmaan Voimian tiloihin. Opiskelijat auttavat Voimiaa päivittäisessä työssä: he esimerkiksi laittavat päivän lounasta tarjolle sekä huolehtivat astioista – ja edistävät samalla opintojaan ammattikeittiöympäristössä.

Uudenlaista yhteistyötä Voimian kanssa on kokeiltu nyt yhden lukukauden ajan. Tilojen yhteiskäyttöajatus tuli Tredun ravintola- ja catering-alalta, sillä tutkintoalalle ei rakennettu uudelle kampukselle omia opetustiloja.  Hyvät perustelut ja toimiva vuorovaikutus vakuuttivat Voimian, ja yhteistyömallia päätettiin lähteä kokeilemaan.

Uudella, 1200 opiskelijan kampuksella toimii Tredun lisäksi Nokian lukio sekä työväenopisto. Voimia on ruokapalvelujen lisäksi mukana erilaisissa tapahtumissa sekä toimii kampuksen puhtauspalveluiden tuottajana.

Kampusravintolan tiloja voi muunnella erilaisia tilaisuuksia varten, ja ravintola- ja catering-alan opiskelijat Janina ja Olivia pääsevät tekemään myös arjesta poikkeavia kattauksia.

Ennakointi ja suunnittelu mahdollistaa sujuvan työskentelyn ja oppimisen

Voimian tiloissa voi olla kerrallaan vain 3–4 opiskelijaa, sillä työskentely on suhteutettu opetussuunnitelman asettamiin vaatimuksiin ja opiskelijoiden opintojen eteneminen pitää pystyä varmistamaan, kertoo ravintola- ja catering-alan opettaja Sari Soukko, joka on ollut mukana käynnistämässä toimintaa.

– Omalla opetuskeittiöllä työskentely olisi kovin erilaista, varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa. Siellä päästäisiin lähemmäksi perustekemistä kuten raaka-aineiden tunnistamista ja käsittelyä, veitsen käytön harjoittelua ja työympäristöstä huolehtimista työskentelyn alusta työvuoron loppuun asti, Soukko myöntää.

– Kun ollaan vieraana toisen yrityksen tiloissa, toimintatavoissa on aluksi paljon varmisteltavaa.  On asioita, joihin ei etukäteen osannut varautua, ja juuri sen vuoksi yhteinen suunnittelu Voimian kanssa on erityisen tärkeää.

Tämän kaltaisesta yhteistyöstä on kuitenkin paljon etua. Voimialla käytetään alan uusinta teknologiaa, jota ei opetuskeittiöllä välttämättä olisi käytössä, ja nykyaikaisen suurkeittiön toimintatavat, koneet ja laitteet tulevat opiskelijoille tutuksi. Siirtyminen työssäoppimisjaksolle koulun ulkopuolelle helpottuu, kun opiskelijat ovat saaneet kokea aitoa työelämää jo koululla.

– Myös minä opettajana opin lisää, toteaa Soukko.

Yhdessä toimiminen vaatii yhteistä suunnittelua ja molemminpuolista joustoa, toteavat ravintola- ja catering-alan opettaja Sari Soukko ja Voimian palveluesihenkilö Riitta Nieminen.

Opiskelijan työelämätaidot ja vastuuntunto vahvistuvat turvallisessa ympäristössä

Tredun ja Voimian yhteistyö vahvistaa opiskelijoiden ammatillisen identiteetin kehittymistä jo opintojen alkuvaiheessa.

– Esimerkiksi heille, joilla on koulussa tai tunneilla vaikeampaa, voikin tehdä hyvää olla jäsenenä työyhteisössä ja kohdata asiakkaita aidoissa palvelutilanteissa, Soukko pohtii.

Soukon mukaan opiskelijoiden suhtautuminen opiskelijaravintolan toimintaan muuttuu, kun he ovat olleet itse konkreettisesti mukana työskentelyssä.

– Opettajana on hienoa seurata, kun opiskelija saa tuntea ylpeyttä kantaessaan vastuunsa osana ruokailu- ja palvelukokonaisuutta.

Sari Soukko arvostaa yhteistyön antamia mahdollisuuksia osallistua opiskelijaravintolan toimintaan ja ravintola- ja catering-alan saamaa näkyvyyttä kampuksen tiloissa.

– Sen todella huomaa, että mekin olemme täällä!

Nuoremmille opiskelijoille ammatillinen toiminta omalla kampuksella mahdollistaa ensimmäisen vuoden viettämisen tutussa kouluympäristössä, jossa opettajat ja tukipalvelut ovat lähellä. Myös yhteisöllisyyden tunne vahvistuu.

Työskentely perustuu luottamukseen ja muiden huomioimiseen

Avoimen keskustelun ja hyvän suunnittelun myötä yhteinen arki on alusta saakka muotoutunut sujuvaksi. Näin opiskelijatkin työskentelevät siellä, missä on suurin tarve.

– Ja heistä onkin aidosti apua, kertoo Voimian palveluesihenkilö Riitta Nieminen.

Opiskelijoiden kanssa vaaditaan luonnollisesti parempaa tilannetajua. On hyvä huomata ajoissa, jos jokin kaihertaa tai tuntuu hankalalta.

– Koko henkilökunta on tässä kiitettävästi mukana, ja niin pitää ollakin. Mehän toivomme opiskelijoista myös tulevaisuuden työntekijöitä tälle ammattialalle!

Pidän opiskelijoita kuin ominani. He kuuluvat kalustoon, ja voin luottaa, että heistä jokainen hoitaa hommansa. Heitä on myös kiva opastaa, kertoo Riitta Nieminen Voimiasta.

Yhteistyötä jatketaan toistaiseksi. Jo syksyllä mukana olleet opiskelijat pääsevät edelleen laajentamaan osaamistaan, ja uusienkin opiskelijoiden kanssa lähdetään heti tutustumaan ihan oikeaan ammattikeittiöön.

***

Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa -hanke (KEOSKI) liittyy Tredun Kestävä elämäntapa -strategiaan, ja tavoitteena on edistää sekä oppilaitoksen henkilökunnan että opiskelijoiden kiertotalousosaamista muun muassa erilaisten kokeilujen avulla. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto/ Keski-Suomen ELY-keskus, ja osatoteuttajana hankkeessa on Työtehoseura TTS.