Käärö

Mitä opiskelisin Tredussa?

Tredussa on mahdollista suorittaa 29 eri perustutkintoa, 21 ammattitutkintoa ja 11 erikoisammattitutkintoa. Lisäksi voit suorittaa osatutkintoja, lyhytkursseja ja korttikoulutuksia. Jo ennen opintojen alkua voit käydä erilaisissa tapahtumissa tutustumassa aloihin, toimipisteisiin ja opiskeluun. Tässä osiossa pääset tutustumaan tarjolla oleviin tutkintoihin sekä siihen, mitä missäkin tutkinnossa opiskellaan.

Millaisia opintoja on tarjolla?

Perustutkinnossa hankitaan perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Hakijalta ei vaadita aiempaa alan osaamista. Ilman aiempia opintoja koulutus kestää noin kolme vuotta. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja siihen sisältyy yhteiset tutkinnon osat eli esimerkiksi matematiikkaa, äidinkieltä ja kestävää kehitystä. Jos sinulla on jo aiempia peruskoulun jälkeisiä opintoja, tunnistetaan osaamisesi ja siten opintoaika voi lyhentyä.

Ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo alan peruskoulutus tai työelämästä hankittua osaamista. Ammattitutkinnossa hankit syvempää alan osaamista kuin perustutkinnossa. Hakuilmoituksessa kerrotaan kenelle kyseinen tutkinto sopii. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkintoon voi hakea, kun alan osaamista on kertynyt jo enemmän. Yleensä toiveena on vähintään viiden vuoden työkokemus. Erikoisammattitutkinnossa pääset syventämään tai laajentamaan alan osaamista aiempaa pidemmälle. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Osatutkinto tarkoittaa yhden tai useamman tutkinnon osan suorittamista jostakin perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Joillakin aloilla on mahdollista työllistyä jo tutkinnon osan suorittamisen jälkeen. Lisäksi osatutkinto voi olla hyvä täydennys aiemmin suoritettuihin opintoihin.

Työvoimakoulutuksiin voit hakea jos olet työttömänä tai työttömyysuhan alaisena työnhakijana. Näitä opintoja voit suorittaa ryhmämuotoisina tai yksilöllisesti. Työvoimakoulutuksessa saat opintojen aikana työttömyysetuutta. Löydät työvoimakoulutukset paitsi Tredun nettisivuilta myös TE-palveluiden sivuilta.

Oppisopimuksella voit opiskella Tredussa lähes kaikkia niitä ammatillisia tutkintoja, joita Suomessa voi opiskella – siis usein myös niitä ammatteja, joita Tredun tarjonnassa ei ole. Myös tutkinnon osien suorittaminen onnistuu. Oppisopimusta varten tarvitset työpaikan, jossa pystyt opettelemaan kyseisen tutkinnon tai tutkinnon osan asioita.

Tutustu Treduun

Treduun pääset tutustumaan erilaisissa infoissa ja tapahtumissa, joissa saat tietoa eri aloista ja koulutusmahdollisuuksista.

Tredun Digi-, Palvelu- tai Tekniikan Duunipajassa voit käydä muutaman kuukauden ajan kokeilemassa, miltä alan työt ja opiskelu tuntuu. Käytännön kokeilun kautta suunnitelmasi voivat selkiytyä.

Voit tutustua Tredun aloihin videoiden kautta, joita löydät Tredun Youtube-kanavalle koottuina soittolistoina. Tässä on valmiiksi koottu lista Tredun YouTubesta löytyvistä perustutkintojen esittelyvideoista (pdf).