Takaisin
Kello

Miten voin opiskella, kun olen työssä?

Maailma, asiakkaiden vaatimukset ja työn tekeminen muuttuvat niin nopeasti, että myös työssä ollessa on opiskeltava ja opittava jatkuvasti uutta. Työn ohella opiskeluun on onneksi monia mahdollisuuksia. Tässä pohditaan sitä, mitä hyötyä opiskelusta on työntekijälle, työnantajalle ja yrittäjälle ja miten eri tavoilla se voi onnistua.

Opiskelemalla pysyt ajan hermolla ja voit tehdä myös uusia avauksia yrityksen menestyksen takaamiseksi tulevaisuudessa. Mahdollistamalla opiskelun työn ohessa työnantaja myös edesauttaa työntekijänsä sitoutumista yritykseen. Monet odottavatkin työnantajalta kehittymismahdollisuuksia. Opiskelusta on siis hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle.

Työajalla tapahtuvasta opiskelusta pitää aina sopia työnantajan kanssa. Samalla puheeksi tulee opiskelun mahdolliset kustannukset. Pääsääntöisesti opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa on hyvin edullista eli kurssimaksuja ei ole tai ne ovat matalia.

Opiskelu oppilaitoksessa voi viedä esimerkiksi 1 – 4 päivää kuukaudessa, jonka jälkeen loput opiskelusta tapahtuu omalla työpaikalla omiin työtehtäviin liittyen. Opiskelu ei siis juurikaan tarkoita työläitä esseitä tai penkillä istumista vaan pääosin käytännönläheistä tekemistä omalla työpaikalla omia tehtäviä suorittaen. ”Tenttiminen” tapahtuu useimmiten käytännön tehtäviä suorittamalla omalla työpaikalla.

Opiskelumahdollisuuksia

Oppisopimus tarjoaa työsuhteessa olevalle opiskelijalle tilaisuuden opiskella työtä tekemällä. Opintojen sisällön ja suunnitelman sovit yhdessä Tredun ja työnantajasi kanssa. Saat pääsääntöisesti työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja tarvittaessa opiskelupäiviltä opintososiaaliset etuudet. Tavoitteenasi voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto, tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus. Koulutusaika on joustava ja opinnot ovat maksuttomia tai erittäin edullisia.

Opinnollistamista voi olla mahdollista toteuttaa kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä. Saat edelleen samat etuudet kuin työttömänä työnhakijana. Opinnollistamisessa sinulla on mahdollisuus osoittaa käytännön työtehtävissä hankittu osaaminen oppilaitoksen järjestämässä näytössä ja saada oppilaitoksesta todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta.

Oikeus opintovapaaseen syntyy työntekijöille, jotka ovat olleet saman työnantajan palveluksessa vähintään kolme kuukautta. Tällöin opintovapaa voi kestää korkeintaan viisi päivää. Yli vuoden ajan samalla työnantajalla olleet työntekijät voivat saada opintovapaata kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Sen voit käyttää yhdellä kertaa tai jakaa useampaan jaksoon. Normaalisti opintovapaa on palkatonta, mutta voit myös sopia työnantajasi kanssa toisin.

Jos opintovapaasi on palkaton, saatat saada aikuiskoulutustukea tai Kelan tarjoamia koulutusetuuksia, kuten opintorahaa, opintolainaa ja asumistukea. Jotta saisit aikuiskoulutustukea sinulla on oltava vähintään kahdeksan vuoden työhistoria. Lisäksi rahoitukseen liittyy joitakin edellytyksiä muun muassa rahoitettavaan koulutukseen liittyen.

Jos sinulla on työhistoriaa vähintään 20 vuotta, voit selvittää myös vuorotteluvapaan mahdollisuutta. Vuorotteluvapaan ajaksi työnantaja palkkaa työhösi sijaikseksi työttömän työnhakijan. Sinulle puolestaan maksetaan vuorottelukorvausta.

Esimerkkejä Tredun mahdollisuuksista työssäoleville

Perustutkinto-opinnoilla voit lähteä opiskelemaan uutta alaa tai poimia tutkinnosta itsellesi sopivan tutkinnon osan täydentämään aiempaa osaamistasi.

Ammattitutkinto-opinnoilla uudistat ja syvennät ammatillista osaamistasi kun olet jo alalla tai sinulla on jo alan perustutkinto. Voit suorittaa tutkintosi joustavasti ja yksilöllisesti. Hankit osaamista sinulle sopivalla tavalla, keskittyen puuttuvaan osaamiseesi. Osaamisesi osoitat käytännön työtehtävissä.

Erikoisammattitutkinnossa pääset vielä syvemmälle alan vaativiin työtehtäviin tai hankit monialaista osaamista. Opiskellaksesi erikoisammattitutkintoa olet alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoasi ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta.

Erilaisista lyhytkursseista löydät lisätietoa Aikuiskoulutusoppaasta.