Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on oppilaitoksissa tehtävää kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää yhteistyötä. Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, mielenterveyttä, terveyttä ja turvallisuutta sekä ehkäistä oppimisen esteitä ja muita ongelmia. Opiskeluhuoltoa tehdään sekä yhteisöllisellä tasolla että yksilölle tarjottavina palveluina.

Opiskeluhuollon yksilökohtaiset palvelut järjestää Pirkanmaan hyvinvointialue.

Opiskeluhuolto Tredussa

  • Yhteisöllinen opiskeluhuolto on toimintakulttuuria ja toimia, jotka edistävät oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista, terveyttä, osallisuutta ja turvallista oppimisympäristöä.  
  • Opiskeluhuolto perustuu ennaltaehkäisyyn, osallistavaan vuorovaikutukseen ja esteettömään tukeen. Oppilaitoksen henkilökunnalla on keskeinen rooli yhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.  
  • Yhteisöllisyys opiskelijan näkökulmasta kiteytyy omaan opiskeluryhmään. Turvallinen ryhmä edistää oppimista, luovuutta, mielipiteiden ilmaisua ja nuoren itsensä kehittämistä. Samalla se toimii tehokkaana kiusaamisen ehkäisijänä.  
  • Opiskelija voi osallistua myös opiskelijakunnan toimintaan (linkki opiskelijakunta-verkkosivulle) 
 • Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Siihen kuuluu myös monialainen asiantuntijaryhmä, joka kootaan tapauskohtaisesti opiskelijan tueksi.  Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu vapaaehtoisuuteen ja opiskelijan suostumukseen. 

   Opiskelijan palvelut: 

  • Opiskeluterveydenhuolto.  Opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien suun terveydenhuolto. 
   • Oikeus palveluihin on TUVA-opiskelijoilla ja opiskelijoilla, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa tai niiden osia, sekä aikuisten perusopetuksen opiskelijoilla. Työvoimakoulutuksessa olevilla on oikeus palveluihin, jos heillä on oikeus opintotukeen.
   • Työsopimukseen perustuvassa oppisopimuskoulutuksessa opiskelijat kuuluvat työterveydenhuollon piiriin.
  • Kuraattoripalvelut. Kuraattori tukee opiskelua, hyvinvointia ja opiskeluyhteisön toimintaa, auttaen esimerkiksi elämänhallinnassa ja talousasioissa. 
   • Oikeus palveluihin on kaikilla oppivelvollisuutta suorittavilla. Oikeus on TUVA-opiskelijoilla ja opiskelijoilla, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa (myös oppisopimuksella suorittavat), sekä aikuisten perusopetuksen opiskelijoilla ja työvoimakoulutettavilla.
   • Ei-oppivelvolliset ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat eivät ole oikeutettuja palveluihin.
  • Psykologipalvelut. Psykologi tukee opiskelijaa mielenterveys- ja motivaatioasioissa sekä vaikeissa elämäntilanteissa. Hän avustaa myös oppimisvaikeuksien tunnistamisessa. 
   • Oikeus palveluihin on kaikilla oppivelvollisuutta suorittavilla. Oikeus on TUVA-opiskelijoilla ja opiskelijoilla, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa (myös oppisopimuksella suorittavat), sekä aikuisten perusopetuksen opiskelijoilla ja työvoimakoulutettavilla.
   • Ei-oppivelvolliset ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat eivät ole oikeutettuja palveluihin.

   Mistä opiskeluterveydenhuolto löytyy? 

  • Muut kunnat: Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat käytettävissä omassa Tredun toimipisteessäsi. 
  • Tampere: Tampereella opiskeluterveydenhuolto toimii Tredun Hepolamminkadun sekä Santalahdentien toimipisteissä. Mediapoliksen toimipisteen opiskelijat käyttävät Santalahdentien toimipisteen palveluja. Sammonkadun ja Ajokinkujan toimipisteiden opiskelijat käyttävät opiskelijaterveydenhuollon Tullinkulman toimipistettä. 
 • Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue. 

   Opiskeluterveydenhuolto 

  Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opiskeluterveydenhuoltoon puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta, kun tarvitset hoidon tarpeen arviointia tai ajan vastaanotolle. Opiskeluterveydenhuollon toimipisteesi määräytyy sen mukaan, missä kunnassa oppilaitoksesi sijaitsee. 

  Opiskeluterveydenhuolto | pirha.fi 

  Suun terveydenhuolto 

  Ota yhteyttä suun terveydenhuoltoon sille sosiaali- ja terveysasemalle, jonka alueella oppilaitoksesi sijaitsee. Yhteyttä voit ottaa sähköisesti tai puhelimitse. 

  Opiskelijoiden suun terveydenhuolto | pirha.fi 

  Psykologi- ja kuraattoripalvelut 

  Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit | pirha.fi 

  • Huoltajien osallisuus opiskeluhuoltoon on tärkeää oppilaitoksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta. 
  • Tredun ja huoltajien välinen yhteistyö tukee opiskelijoiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. 
  • Yhteistyön avulla huoltajat saavat tietoa opiskeluun liittyvistä kysymyksistä ja voivat osallistua tapahtumiin, kuten kotiväeniltoihin ja avoimiin oviin. 
  • OMA-opettaja pitää yhteyttä huoltajiin ja heillä on mahdollisuus seurata opiskelijan edistymistä Wilman kautta. 
 • Löydät lisätietoa sivultamme:
  Ohjaus ja tuki| Tredu.fi 

 • Joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Lue lisää verkkosivuiltamme täältä:
  Opiskelijavalinnat | Tredu.fi  

 • Lue lisää verkkosivuiltamme täältä:
  Toimintaohjeita tapaturma- ja hätätilanteisiin | Tredu.fi 

 • Lue lisää verkkosivuiltamme täältä:
  Päihteettömyys Tredussa | Tredu.fi 

 • Lue lisää verkkosivuiltamme täältä:
  Tredun järjestyssäännöt | Tredu.fi 

 • Voit ladata Tredun opiskeluhuoltosuunnitelman kokonaisuudessaan verkosta. Opiskeluhuoltosuunnitelma 2023– 2024 | PDF 

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue.

Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opiskeluterveydenhuoltoon puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta, kun tarvitset hoidon tarpeen arviointia tai ajan vastaanotolle. Opiskeluterveydenhuollon toimipisteesi määräytyy sen mukaan, missä kunnassa oppilaitoksesi sijaitsee.

Suun terveydenhuolto
Ota yhteyttä suun terveydenhuoltoon sille sosiaali- ja terveysasemalle, jonka alueella oppilaitoksesi sijaitsee. Yhteyttä voit ottaa sähköisesti tai puhelimitse.

Mistä opiskeluterveydenhuolto löytyy?

Muut kunnat
Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat käytettävissä omassa Tredun toimipisteessäsi

Tampere
Tampereella opiskeluterveydenhuolto toimii Tredun Hepolamminkadun sekä Santalahdentien toimipisteissä. Mediapoliksen toimipisteen opiskelijat käyttävät Santalahdentien toimipisteen palveluja. Sammonkadun ja Ajokinkujan toimipisteiden opiskelijat käyttävät opiskelijaterveydenhuollon Tullinkulman toimipistettä.