Annie Advisor -tukibottia pilotoidaan Tredun TUVA-ryhmissä

Tredun opiskelija saa tekstiviestin Tredulta, jossa kysytään, että tarvitseeko hän tukea

Tredun opiskelijat saavat entistä parempaa ennaltaehkäisevää tukea, kun Annie Advisor -tukibotin pilotti käynnistyy syksyllä! Annie viestii opiskelijoiden kanssa tekstiviestein, kartoittaen mahdollista tuen tarvetta. Viestipolku voi alkaa yksinkertaisesta ’onko kaikki ok?’ -tekstarista opiskelijalle.

Apu hätään saadaan esim. OMA-opettajalta, opolta, terveydenhoitajalta tai kuraattorilta. Annie kertoo suoraan tuentarjoajalle, kuka hänen tukeaan tarvitsee ja missä asiassa. Annie Advisorin kokeiluun osallistuu 6 TUVA-ryhmää Tredun eri toimipisteistä.

Pilotti on osa DIPPI – Digisti oppien (ESR) -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten opinnoissa ja työelämässä tarvitsemia digitaitoja sekä kehittää erilaisia digitaalisia tukipalveluja koulutuksessa pysymisen ja työllistymisen turvaamiseksi.

Lisätietoa voi kysyä:
Projektipäällikkö Terhi Lehtinen
terhi.lehtinen@tampere.fi / Puh. 040 641 5822