Tredussa painokoneen käyttöä opiskellaan pian älylasit päässä

Tredu ja peliyritys Virtual Dawn ovat sopineet oppimispelin kehittämisestä. Seikkailupeli saattaa olla maailman ensimmäinen virtuaali- ja lisättyä todellisuutta sisältävä peli, jonka aiheena on painokone.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja tamperelainen peliyritys Virtual Dawn kehittävät yhdessä seikkailullista oppimispeliä, jonka aiheena on painokone. Tavoitteena on tehdä niin kiinnostava peli, että myös muut kuin painoalan opiskelijat haluavat pelata sitä. Peli valmistuu alkuvuodesta 2023.

Opiskelijat voivat osallistua pelaamiseen yhtä aikaa joko virtuaalitodellisuuslasien tai lisättyä todellisuutta hyödyntävien HoloLens-älylasien kanssa. Virtuaalitodellisuudessa opiskelijan pelihahmo voi esimerkiksi seikkailla painokoneen sisällä ja nähdä siellä asioita, mitä normaalissa todellisuudessa ei näe. Lisätyssä todellisuudessa opiskelija puolestaan näkee hologrammeja ympäristössään, esimerkiksi opetustilassa sijaitsevan painokoneen ympärillä.

– Tämä ei ole vain 3D-kuvan ihmettelyä, vaan oikeasti pelattava peli. Vastaavaa sekä VR- että HoloLens-älylaseilla pelattavaa opetuspeliä ei ole ainakaan minulle tullut maailmalla vastaan, verkkopedagogi Ville Palkinen kertoo.

Painokoneen toimintaa virtuaalisesti

Tredun tavoitteena on, että seikkailullinen oppimispeli syventää painokoneen käytön oppimista. Ammattiopistossa aiotaankin tutkia pelaamisen vaikutuksia oppimistuloksiin. Koulutuspäällikkö Ari Holstin mukaan pelaaminen ei kuitenkaan korvaa todellisen elämän harjoittelua.
– Kyllä se oppiminen vaatii oikean painokoneen, mutta toivon, että pelistä löytyy se äly ja rakenne, mikä painokoneen sisällä on ja mitä ei reaalimaailmassa näe. Pelissä voi opetella myös ennakkoon työturvallisuutta, Holsti visioi.

Ari Holstin mukaan painoalalla on työvoimapula. Varsinkin pakkausteollisuus on kasvussa Pirkanmaan alueella ja Tredun painoalan opiskelijoita työllistyy jo ennen valmistumista. Pelin odotetaan nopeuttavan oppimista.

”Meillä on monen tyyppisiä oppilaita. Jotkut haluavat rauhallisessa ympäristössä harjoitella ja opetella, toiset puolestaan edetä itsenäisesti nopeaan tahtiin. Pelaaminen palvelee näitä molempia ryhmiä.”

Ari Holsti

Yksi pelin kautta oppimisen etu on se, että opiskelija voi luvan kanssa tehdä virheitä ja oppia kokemuksellisesti, kuitenkin niin, ettei materiaalia kulu yhtään. Pelin käyttö tukee osaltaan Tredun kestävän kehityksen tavoitteita.

– Oppilaat voivat vaikka sata kertaa käydä koneen läpi ja tehdä asioita. Peli demokratisoi oppimista, kun vain innokkaimmat ja lahjakkaimmat eivät saa oppimistilanteessa tilaa haltuun, arvioi Virtual Dawnin toimitusjohtaja Antti Martikainen.

Painokoneen äärellä, kuvassa etualalla on media-alan opiskelija Eevi Mäki-Uuro HoloLens-älylasit päässään. Takana vasemmalta Virtual Dawnin toimitusjohtaja Antti Martikainen, Tredun graafinen operaattori Johanna Jeronen, verkkopedagogi Ville Palkinen, verkkoviestintäsuunnittelija Siniriikka Nevalainen sekä koulutuspäällikkö Ari Holsti. Taaimmaisena kuvassa on media-alan opettaja Mikko Rossi.

Tulevaisuuden välineitä tulevaisuuden työn tekemiseen

Media-alan opettaja Mikko Rossi on yksi painoalan pelin ideoijista. Rossin mukaan valmistuvilta opiskelijoilta vaaditaan nykyisin työelämässä digitaalisuuden vahvaa ymmärrystä ja osaamista.
– Kun voimme tarjota sitä ymmärrystä täällä, opiskelijat valmistuttuaan vievät sen vaadittavan osaamisen ja lisäarvon uuden teknologian hyödyntäjinä työpaikoilleen. Me pyrimme antamaan välineitä tulevaisuuden työn tekemiseen sekä opiskelijoille lisäarvoa ja haluttavuutta työmarkkinoilla.

– Toisaalta opiskelijan kannalta katsottuna menetelmät vahvistavat, laajentavat ja syventävät oppimista immersiivisesti, Rossi toteaa.

Mikko Rossi uskoo, että uusien teknologioiden käyttö ja niiden soveltaminen lisäävät Tredun vetovoimaa, opiskelijoiden työelämämahdollisuuksia sekä luovat uusia yhteistyö- ja toimintatapoja yritysten ja oppilaitoksen välille.