KEOSKI - kehitä osaamisesi kiertotaloudessa

Tarkoituksena saada kiertotalous osaksi yritysten ja oppilaitosten normaalia arkea ja toimintakulttuuria. Projektin rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on Tredu ja osatoteuttajana toimii Työtehoseura TTS.

Keoskin logo
ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo
Työtehoseuran logo

KEOSKI – kehitä osaamisesi kiertotaloudessa

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan kiertotalousosaamista ja saada kiertotalous osaksi koulutussisältöjä sekä tulevien työelämän ammattilaisten ajattelumaailmaa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Keskeisiä toimenpiteitä henkilöstön osaamisen kehittäminen, yritysten osaamistarvekartoitus, kiertotaloustoimien kokeilu ja pilotointi opinnoissa ja koulutuspolkujen suunnittelu. Toimenpiteiden avulla oppilaitokset ja yritykset toimivat yhdessä kiertotaloustoimien edistämiseksi ja uusien innovaatioiden löytämiseksi.

Tulokset

  • Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti kiertotalousosaamisen koulutuksiin ja webinaareihin.
  • Kiertotalousopetusta on kokeiltu ongelmalähtöisen oppimisen keinoja käyttäen mm. elintarvike-, prosessiteollisuus-, laboratorio- ja muovialalla.
  • Kouluttajan kiertotalous starttikortit, osaamisen mittaristo sekä ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osa on luotu projektin toimesta.
  • Arjen ekotekoja on vakiinnutettu osaksi toimipisteiden toimintaa, mm. jätejakeiden lajittelu ja työtapojen järkeistäminen.
  • Kiertotalousopetuksen kehittämistä on tehty näkyväksi mm. Kiertofest-kiertotalousmessuilla.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.2.2020 – 1.6.2023.

Salkku

Kestävä elämäntapa Tredusta.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Riikka-Veera Kankaanpää Riikkaveera.Kankaanpaa@tampere.fi, Puh. 040 6857187.

Tsekkaa tagit #keoskihanke #kehitäosaamisesikiertotaloudessa #kestäväelämäntapatredusta #korjataantulevaisuus somessa!