KEOSKI - kehitä osaamisesi kiertotaloudessa

Hankkeen tarkoituksena on saada kiertotalous osaksi yritysten ja oppilaitosten normaalia arkea ja toimintakulttuuria. Projektin rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on Tredu ja osatoteuttajana toimii Työtehoseura TTS.

Keoskin logo
ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo
Työtehoseuran logo

KEOSKI – kehitä osaamisesi kiertotaloudessa

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan kiertotalousosaamista. Kiertotalous on haluttu tuoda osaksi ammatillisten oppilaitosten koulutussisältöjä, jotta kiertotalousajattelu olisi luonteva osa eri alojen ammattilaisten työtä tulevaisuudessa.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet kiertotalouteen liittyvien osaamistarpeiden kartoittaminen yrityksissä, erilaiset kiertotalouskokeilut opetuksessa sekä kiertotaloutta painottavien koulutuspolkujen suunnittelu. Hankkeessa on haluttu vahvistaa myös opettajien kestävyys- ja kiertotalousosaamista.

Tulokset

 • Henkilöstö on lisännyt aktiivisesti kiertotalousosaamistaan koulutuksissa ja webinaareissa.
 • Eri tutkintoaloilla on tehty monenlaisia kokeiluja sekä kehitetty ammatilliseen koulutukseen soveltuvia, kiertotalouden mukaisia pedagogisia sisältöjä, tehtäviä ja toimintatapoja kiertotalousosaamisen vahvistamiseksi.
  • Toimipisteissä on kehitetty ja vahvistettu kiertotalouden mukaisia toimintatapoja, esimerkiksi kiinnitetty entistä vahvemmin huomiota työtapojen järkeistämiseen, hukan välttämiseen sekä jätejakeiden lajitteluun.
  • Kiertotalousopetuksen kehittämistä on tehty näkyväksi oppilaitoksen sisällä sekä erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa ja verkostoissa. Hankkeessa on tehty paljon yhteistyötä muiden ammatillisten oppilaitosten ja hankkeiden kanssa.
  • Projektin aikana on tuotettu Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnonosa, jota on mahdollista hyödyntää kaikkialla ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi on rakennettu vastuullisia opintopolkuja liiketoiminta-, logistiikka- sekä ravintola- ja cateringalalle. Tavoitteena on, että opintopolun valittuaan opiskelija suorittaa kaikki opintonsa kestävän kehityksen ja kiertotalouden painotuksella. Lue lisää vastuullisesta opintopolusta täältä: https://www.tredu.fi/blogiartikkeli/logistiikan-vihrea-polku-haastaa-ajattelemaan-laajemmin/

   Hankkeessa tuotettua materiaalia

   • Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnonosa 15 osp – ammatillinen valinnainen tutkinnonosa (Moodle). Tutkinnon osan suorittaessaan opiskelija oppii ymmärtämään ilmastonmuutoksen ilmiönä, oman toimialansa keskeiset ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät sekä sen, millä tavalla voi itse työssään vaikuttaa ilmaston ja ympäristön tilaan. Huom! Moodle-materiaali sisältää myös allamainitut materiaalit.
   • Kestävän liiketoiminnan työkalu (koottu yhdessä VASKI-hankkeen kanssa): sisältää kestävän liiketoiminnan mallinnuspohjan (SBMC) sekä S-SWOT-taulukon ja vinkkikortit (36 kpl), joissa ideoita ja esimerkkejä vastuullisista liiketoimintamalleista ja niitä hyödyntävistä yrityksistä.
   • Kiertotalousstarttikortit, ”Kiertotalouden vaikutukset työhön ja työelämään” -selvitys (logistiikka, talonrakennus, maanrakennus, puutarha-ala, metsäala ja kiinteistöala) sekä Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnonosan arviointimittaristo.

   Kesto

   Projekti toteutetaan ajalla 1.2.2020 – 30.6.2023.

   Salkku

   Päättyneet projektit.

   Vastuuhenkilö

   Projektipäällikkö Hanna Määttänen Hanna.Maattanen1@tampere.fi, Puh. 040 1531754.

   Tsekkaa tagit #keoskihanke #kehitäosaamisesikiertotaloudessa #kestäväelämäntapatredusta #korjataantulevaisuus somessa!