Opoille ja huoltajille

Millaista opiskelu on Tredussa ja mitä vaihtoehtoja opintoihin hakeutumiseen ja opiskeluun Tredu tarjoaa?

Tältä sivulta löydät opinto-ohjaajille ja huoltajille koottua ajankohtaista tietoa ja tarpeellisia linkkejä.

Tredun tutkinnot ja koulutukset

Klikkaa eri tutkintotasojen tai koulutusten sivuille tutustumaan Tredun tarjontaan.

Tervetuloa tutustumaan Treduun

Tredussa järjestetään erilaisia tutustumisia perusopetukset oppilaille, TUVA-opiskelijoille ja muille nuorille. 8-luokkalaisten päivät ajoittuvat loppukevääseen ja niissä on mahdollista tutustua ammatillisiin opintoihin ja oppimisympäristöihin lähimmässä Tredun toimipisteessä. Yleisesittelyitä, joissa on mahdollisuus tutustua yhteen Tredun toimipisteeseen ja siellä opiskeltaviin aloihin, järjestetään syksyisin ja alkukeväisin. Syksyllä ja alkukeväästä järjestetään myös ammattipäiviä, joissa nuori pääsee tarkemmin tutustumaan häntä kiinnostavaan tutkintoalaan tai TUVA-koulutukseen. Tutustumisiin ilmoittaudutaan perusopetuksen opinto-ohjaajan kautta.

Enemmän irti opiskeluajasta – yhdistä opintoihin vähän extraa

Opiskelu on osa elämää ja elämästä osa on opiskelua. Siksipä erilaiset elämän osa-alueet ja tavoitteet pitää sovittaa yhteen. Tredu haluaa kannustaa ja mahdollistaa opiskelijoitaan erilaisten tavoitteiden saavuttamisessa ja kokonaisuuden yhteensovittamisessa.

Opiskeluun liittyvä tuki

Opiskelun sujuvuus, opiskelijan lähtökohdat opiskeluun huomioiden, on tärkeää koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tredussa opiskelija saa ohjausta ja tukea kaikissa opintojen vaiheessa.

  • Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen. Tuki suunnitellaan ja se kirjataan HOKSiin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Tarvittaessa erityisopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa erityisen tuen suunnitelman (ETS).

    Tukea voidaan antaa esimerkiksi tukiopetuksena, Treenamossa, pajalla tai yksilöopetuksena. Tukea antavat muunmuassa opettajat, ammatilliset ohjaajat ja erityisopettajat.

    Lisää tietoa eritysestä tuesta.

  • Tredun ohjauksen suunnitelma on laadittu opiskelijoita ja huoltajia varten. Se palvelee jokaista opiskelijaa riippumatta siitä missä tutkinnossa, koulutuksessa tai toimipisteessä hän opiskelee.

    Suunnitelma tukee myös työpaikkojen ohjaajia ja yhteistyökumppaneita. Ohjauksen suunnitelmassa kuvataan opiskelijan ohjauksen ja tuen toteutusta koulutuksen eri vaiheissa sekä ohjauksen ja tuen eri toimijoita ja palveluita.

  • Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille järjestetään kotiväeniltoja, joissa pääsee tutustumaan nuoren tutkintoalaan ja opiskeluun. Kotiväenillassa on mahdollisuus nähdä oppilaitoksen oppimisympäristöjä sekä keskustella opiskelusta ja ajankohtaisista asioista OMA-opettajan ja muun henkilöstön kanssa. Kotiväenillat pidetään toimipisteissä lukuvuoden alussa.

  • Oppivelvollisuus laajeni vuoden 2021 aikana. Laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden jatkumista, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto). Muutoksen myötä opiskelu toisella asteella tuli maksuttomaksi. Katso lisää Oppivelvollisuuden laajentuminen

Treduun hakeminen

Koulutukseen voi hakea kerran vuodessa toteutuvassa valtakunnallisessa yhteishaussa tai niin sanotussa jatkuvassa haussa, ympäri vuoden. Löydät kattavat tiedot eri hakuväylistä niiden omilta nettisivuilta.

Tredun eri alojen opiskelijoita

Yhteishaku

Yhteishaku, kaksoistutkinto, harkintaanperustuva valinta, pääsy- ja soveltuvuuskokeet, kielikokeet ja paljon muuta ajankohtaista asiaa yhteishausta.

Lue lisää!
Rohkee tredulainen

Jatkuva haku

Jatkuva haku mahdollistaa ammatillisiin opintoihin hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Hakeutuminen ammatillisiin perustutkintoihin toteutuu Tredussa noin kuukauden mittaisissa hakujaksoissa.

Lue ohjeet hakeutumiseen täältä!