Opoille ja huoltajille

Millaista opiskelu on Tredussa ja mitä vaihtoehtoja opintoihin hakeutumiseen ja opiskeluun Tredu tarjoaa?

Tältä sivulta löydät opinto-ohjaajille ja huoltajille koottua ajankohtaista tietoa ja tarpeellisia linkkejä.

Treduun hakeminen

Yhteishaussa hakevat peruskoulun päättäneet, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa. Jos olet käynyt lukion tai suorittanut ammatillisen perustutkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa koulutuksiin.

Jatkuva haku

Jatkuva haku mahdollistaa ammatillisiin opintoihin hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden.

Lue lisää jatkuvasta hausta sekä parhaillaan haussa olevista koulutuksistamme täältä:

Tutustu Treduun videoilla

Tutkintoalojemme esittelyvideoita löydät kootusti täältä. Tutustu Treduun videoilla.

Tutustumiset Treduun

Tredun kaikissa toimipisteissä järjestetään tutustumisia koulutuksiin 8- ja 9-luokkalaisille.

8-luokkalaisten tutustumisissa opiskelijat pääsevät tutustumaan ammatilliseen koulutukseen yleisesti. Tutustumiset järjestetään huhtikuussa.

Yleisesittelyissä 9-luokkalaiset tutustuvat toimipisteen tutkintoalatarjontaan ja oppimisympäristöihin. Yleisesittelyt järjestetään loka-helmikuussa. 9-luokkalaisille järjestämme ammattipäiviä, joissa pääsee tutustumaan perusteellisemmin tutkintoon ja opiskeluun aidossa alan oppimisympäristössä sekä tekemään itse. Ammattipäivät järjestetään marras-helmikuussa.

Kaksoistutkinnosta kiinnostuneille järjestetään ammattipäiviä, joissa pääsee tutustumaan lukio-opintojen ja ammatillisen perustutkinnon yhdistämiseen. Toteutus Teamsilla.

Aikataulut tutustumisiin julkaistaan ilmoittautumisjärjestelmässä täällä:

Opiskelijoiden ilmoittautumisista tutustumisiin huolehtii perusopetuksen opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaaja saa henkilökohtaiset tunnukset ilmoittautumisjärjestelmään sähköpostilla osoitteesta tredu.haku@tampere.fi.

Myös muille kuin 8- ja 9-luokkaisille tutustujille suosittelemme yleisesittelyitä ja ammattipäiviä. Tarvittaessa voi sopia yksilöllisestä tutustumisjaksosta alan opinto-ohjaajan kanssa.

Koulutusten infotilaisuudet (Teams)

Koulutuksen infotilaisuuksissa esitellään parhaillaan haussa olevien koulutusten sisältöjä ja toteutuksia. Pääset kysymään sinua askarruttavia kysymyksiä esittelyssä olevasta koulutuksesta. Tilaisuus pitää sisällään tietyn / tiettyjen koulutuksen esittelyn. Ennen tilaisuutta on hyödyllistä tutustua koulutuksen esittelyyn nettisivuillamme.

Esittelyissä on mukana vaihtelevasti erilaisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osa -koulutuksia.

Opiskelun uudet mahdollisuudet (Teams)

Opiskelun uudet mahdollisuudet –infotilaisuudessa saat ajankohtaista tietoa mm. ammatillisesta koulutuksesta yleisesti, opiskelumuodoista, opintojen rahoituksesta sekä työllistävien alojen alkavista koulutuksista ja koulutukseen hakeutumisesta.

Tilaisuus on avoin kaikille koulutuksesta kiinnostuneille henkilöille ja ryhmille. Tilaisuus toteutetaan etänä, Teams-sovelluksen välityksellä. Kesto 30 minuuttia.

Muut tutustumismahdollisuudet

Kuntakokeilun ja TE-palveluiden asiakkaiden on mahdollista osallistua viiden päivän mittaiseen koulutuskokeiluun seuraavilla aloilla: kone- ja tuotantotekniikka, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, liiketoiminta, logistiikka, matkailu- ja ravitsemus sekä sosiaali- ja terveysala. Koulutuskokeiluun hakeudutaan TE-palveluiden kautta.

Jatko-opintoillat Tampereella ja seutukunnissa

Jatko-opintoilloissa esitellään huoltajille ammatillista koulutusta, kaksoistutkinto-opintoja (ammatillinen perustutkinto ja lukio-opinnot) sekä lukio-opintoja yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten kanssa.

9-luokkalaisten jatko-opintoillat järjestetään syksyisin ja 8-luokkalaisten jatko-opintoillat keväisin.

Syksyllä 2022 on 9-luokkalaisten jatko-opintoiltoja seuraavasti:

1.11. klo 18-20 Tampere, toteutus Teamsilla

2.11. klo 18-19 Ylöjärvi, toteutus Teamsilla

10.11. klo 18-19.30 Kangasala, toteutus Teams / live

22.11. klo 18.00-19.30 Orivesi

23.11. klo 18.00-19.30 Virrat

29.11. Urheiluoppilaitosilta, toteutus etänä

30.11. klo 18-20 Urjala, Urjalan yhtenäiskoulu

Lisäksi syksyisin järjestetään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden jatko-opintopäivä ja heidän huoltajilleen jatko-opintoilta sekä urheiluoppilaitosilta.

Syksyllä 202222.11. klo 17.00-19.15 Erityistä tukea tarvitsevien jatko-opintoilta, live

Perusopetuksen opinto-ohjaajat informoivat huoltajia jatko-opintoilloista.

Kotiväenillat

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille järjestetään kotiväeniltoja, joissa pääsee tutustumaan nuoren tutkintoalaan ja opiskeluun. Kotiväenillassa on mahdollisuus nähdä oppilaitoksen oppimisympäristöjä sekä keskustella opiskelusta ja ajankohtaisista asioista OMA-opettajan ja muun henkilöstön kanssa. Kotiväenillat pidetään toimipisteissä lukuvuoden alussa.

Laajennettu oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus laajenee vuoden 2021 aikana. Laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden jatkumista, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto). Muutoksen myötä opiskelu toisella asteella tulee maksuttomaksi.

Oppivelvollisuuden laajentuminen alkaa koskea nuoria ikäluokka kerrallaan. Ensimmäisenä laajentuminen koskee ikäluokkaa, joka opiskelee 9. luokkaa keväällä 2021. Suurin osa heistä on syntynyt vuonna 2005.

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen. Tuki suunnitellaan ja se kirjataan HOKSiin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Tarvittaessa erityisopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa erityisen tuen suunnitelman (ETS).

Tukea voidaan antaa esimerkiksi tukiopetuksena, Treenamossa, pajalla tai yksilöopetuksena. Tukea antavat muunmuassa opettajat, ammatilliset ohjaajat ja erityisopettajat. Lisää tietoa eritysestä tuesta.

Ohjaussuunnitelma

Tredun ohjauksen suunnitelma on laadittu opiskelijoita ja huoltajia varten. Se palvelee jokaista opiskelijaa riippumatta siitä missä tutkinnossa, koulutuksessa tai toimipisteessä hän opiskelee.

Suunnitelma tukee myös työpaikkojen ohjaajia ja yhteistyökumppaneita. Ohjauksen suunnitelmassa kuvataan opiskelijan ohjauksen ja tuen toteutusta koulutuksen eri vaiheissa sekä ohjauksen ja tuen eri toimijoita ja palveluita.

Urheilu ja opiskelu

Tredu kuuluu Olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon. Jos kilpaurheilu on iso osa opiskelijan elämää, hän voi yhdistää ammatilliset opinnot ja urheilutavoitteet ja hakea urheilijaopiskelijaksi. Lisää tietoa urheilun ja opiskelun yhdistämisestä.

Lukio-opinnot ja ylioppilastutkinto

Tredussa voi opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös lukio-opintoja. Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon (5 lukioainetta) voi suorittaa kolmessa vuodessa. Lukio-opinnot suoritetaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti.

Jos haluaa hakea opiskelemaan lukio-opintoja ammatillisen perustutkinnon rinnalla, tulee ilmoittaa kiinnostuksesta kaksoistutkinto-opintoihin yhteishaussa Opintopolussa ja opiskelupaikan saatuaan Tredun Wilma-lomakkeella ohjeistuksen mukaisesti.