Opoille ja huoltajille

Millaista opiskelu on Tredussa ja mitä vaihtoehtoja opintoihin hakeutumiseen ja opiskeluun Tredu tarjoaa?

Tältä sivulta löydät opinto-ohjaajille ja huoltajille koottua ajankohtaista tietoa ja tarpeellisia linkkejä.

Tredun tutkinnot ja koulutukset

Klikkaa eri tutkintotasojen tai koulutusten sivuille tutustumaan Tredun tarjontaan.

Tervetuloa tutustumaan Treduun

Tredussa järjestetään erilaisia tutustumisia ja infoja

 • perusopetuksen oppilaille, henkilökunnalle (opot ja opettajat) ja huoltajille
 • TUVA-opiskelijoille
 • muille Tredusta kiinnostuneille nuorille ja heidän ohjaajille

Osaan tutustumisista ja infoista ilmoittaudutaan ilmoittautumisjärjestelmän avulla perusasteen oppilaanohjaajan tai muun ohjaustoimijan kautta. Osa tapahtumista on avoimia ja näihin voi ilmoittautua kiinnostuksen mukaan tapahtumasivun kautta. Jos sopivaa tutustumista alalle ei löydy, voit olla yhteydessä suoraan alan opinto-ohjaajaan. Tapahtumat päivittyvät aina tapahtumasivulle, joka löytyy Tervetuloa tutustumaan sivun tai alla olevan tapahtumalistan kautta.

Tarkemmat tiedot tutustumisista, infoista, tapahtumista ja näihin ilmoittautumisesta löydät alla olevasta kohderyhmälistasta.

Infot, tapahtumat ja tutustumiset kohderyhmittäin:

 • 8-luokkalaisten päivät

  • Tredu järjestää 8-luokkalaisille ryhmämuotoisia tutustumispäiviä toimipisteisiin loppukevään aikana. Tapahtumissa tutustutaan ammatillisiin opintoihin ja oppimisympäristöihin lähimmässä Tredun toimipisteessä.
   Tampereen toimipisteiden tutustumisiin ilmoittaudutaan opettajan tai opinto-ohjaajan avulla ilmoittautumisjärjestelmän kautta: Ilmoittautumisjärjestelmä (tredu.fi).
   Seutukunnissa 8.-luokkalaisten päivät toteutuvat paikallisten perusopetuksen ja toisen asteen toimijoiden yhteistyönä.
  • 8.-luokkalaisten jatko-opintoillat Tampereella ja seutukunnissa

   Huhtikuussa järjestetään ammatillisen koulutuksen, ammatillisen perustutkinnon ja lukio-opintojen (kaksoistutkinto-opinnot) ja lukio-opintojen esittely 8-luokkalaisten huoltajille. Tampereen tapahtuman järjestää perusopetus ja toisen asteen oppilaitokset yhteistyössä. Seutukunnissa tapahtuma järjestetään paikallisten toimijoiden toteuttamana.

  •  Yleisesittelyt oppilaille ja nuorille hakijoille

   Yleisesittelyt on tarkoitettu nuorille, jotka etsivät vielä itselleen sopivaa alaa. Tapahtumassa tutustutaan Tredun toimipisteisiin ja siellä opiskeltaviin aloihin. Tapahtumia järjestetään syksyisin ja alkukeväisin. Ilmoittautuminen tapahtuu opon, opettajan tai ohjaajan avulla ilmoittautumisjärjestelmän kautta: Ilmoittautumisjärjestelmä (tredu.fi).

  • Ammattipäivät oppilaille ja nuorille hakijoille

   Ammattipäivät on tarkoitettu nuorille jotka ovat kiinnostuneet tietyn alan opinnoista. Tapahtumassa tutustutaan tarkemmin alalla opiskeluun tai TUVA-koulutukseen. Tutustumisia järjestetään syksyisin ja alkukeväästä. Ilmoittautuminen tapahtuu opon, opettajan tai ohjaajan avulla ilmoittautumisjärjestelmän kautta: Ilmoittautumisjärjestelmä (tredu.fi).

  • Teemainfot

   Erilaiset Tredun järjestämät infot, esimerkiksi kaksoistutkinnosta tai urheilijastatuksella opiskelusta löytyvät ilmoittautumisjärjestelmästä. Ilmoittautuminen tapahtuu opon, opettajan tai ohjaajan avulla ilmoittautumisjärjestelmän kautta: Ilmoittautumisjärjestelmä (tredu.fi).

  • Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa jatko-opintopäivä ja -ilta – tapahtuma

   Tapahtumassa esitellään 9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen ammatillisen koulutuksen ja erityisen tuen toteuttamisvaihtoehtoja. Tapahtuman järjestää Pirkanmaan ammatillisen erityisoppilaitoksen koordinaatiokeskus PAEK. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Ammattipolku.fi – Polkuja erityistä tukea tarvitseville.

  • Monikielinen jatko-opintoilta 9.-luokkalaisten huoltajille

   Tämä jatko-opintoilta on suunnattu monikielisten 9.- luokkalaisten oppilaiden huoltajille. Tapahtumassa on tulkkausmahdollisuus eri kielillä.

  • Tredu tutuksi -illat huoltajille ja oppilaille

   Tredu tutuksi -illoissa on mahdollisuus tutustua toimipisteiden oppimisympäristöihin, henkilökuntaan ja koulutustarjontaan paikan päällä. Tapahtuman lisätiedot päivittyvät tapahtumat -sivulle: Tredun tapahtumat.

  • 9.-luokkalaisten jatko-opintoillat huoltajille ja oppilaille

   Tapahtumassa esitellään ammatillisen koulutuksen, ammatillisen perustutkinnon ja lukio-opintojen (kaksoistutkinto-opinnot) sekä lukio-opintoja 9-luokkalaisten huoltajille. Jatko-opintoillat järjestetään yhteistyössä Tampereen ja seutukuntien perusopetuksen toimijoiden ja muiden ammatillisten oppilaitosten toimijoiden kanssa. Tapahtuman lisätiedot päivittyvät tapahtumat -sivulle: Tredun tapahtumat.

  • Info perusasteen oppilaille ja huoltajille: Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku Treduun 2024

   Tilaisuudessa kerrotaan Treduun hakeutumisesta yhteishaussa 2024. Tapahtuman lisätiedot päivittyvät tapahtumat -sivulle: Tredun tapahtumat — Info: Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku Treduun 2024.

  • Abi-info

   Abeille suunnattu TEAMS-info Tredun lukiopohjaisista koulutuksista.
   Voit tilata 17.1.2024 Abi-infon diasarjan käyttöösi lähettämällä sähköpostilla pyynnön osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi.

    

   Tulevat tapahtumat löydät verkkosivulta Tredun tapahtumat.

  • Tutustumispäivät ohjaustoimijoille

   Ohjaus ja opetusalan ammattihenkilöille suunnatut eri tutkintoaloihin tutustumiset löydät ilmoittautumisjärjestelmästä. Tapahtumia löytyy syksylle ja keväälle ilmoittautumisjärjestelmässä: Ilmoittautumisjärjestelmä (tredu.fi).

  • Taitaja 9-paikalliskilpailu

   Tapahtumaan lähetetään suoraan opiskelijoita, tapahtumaan ei ole ilmoittautumista.

   TUVA-koulutuksen opiskelijat, perusopetuksen lisäopetuksen oppilaat, erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, TE-toimiston ja Kelan asiakkaat. Tutustujille suositellaan yleisesittelyjä ja ammattipäiviä. Tarvittaessa voi sopia yksilöllisestä tutustumisjaksosta alan opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskeluun liittyvä ohjaus ja tuki

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan opintopolku on yksilöllinen ja joustava. Jokaiselle opiskelijalle nimetään OMA-opettaja, joka on opiskelijan ensisijainen ohjaaja koulutuspolun eri vaiheissa. Opiskelija ja OMA-opettaja laativat yhdessä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijan HOKS:n laadintaan ja päivittämiseen. HOKS-keskustelussa keskustellaan opiskelijan aiemmista opinnoista, työkokemuksesta ja harrastuksista sekä opiskelijan opiskelutaidoista, vahvuuksista ja toiveista. Keskustelun pohjalta suunnitellaan, miten osaamista voi hankkia oppilaitoksen ja työpaikkojen ympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet. Tredussa opiskelija saa ohjausta ja tukea kaikissa opintojen vaiheessa.

 • Toisen asteen opinnot ovat olleet maksuttomia 1.8.2021 oppivelvollisuuslain voimaantulosta alkaen niille opiskelijoille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Koulutuksen maksuttomuus laajeni siten, että opetuksen lisäksi maksuttomia ovat oppimateriaalit sekä opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet. Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja. Löydät tarkempia tietoa https://www.tredu.fi/opiskelijalle/oppivelvollisuus/ .

  Hallituksen kehyspäätöksessä keväällä 2024 on linjattu maksuttoman oppimateriaalin rajauksesta sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta sekä koulumatkatukioikeusrajauksesta vain maksuttoman koulutuksen opiskelijoille. Tulemme tiedottamaan tarkemmin näistä suunnitelluista muutoksista lukuvuoden aikana.

  Laajemmin oppivelvollisuudesta https://okm.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta

 • Tredun ohjauksen suunnitelma on laadittu opiskelijoita ja huoltajia varten. Se palvelee jokaista opiskelijaa riippumatta siitä missä tutkinnossa, koulutuksessa tai toimipisteessä hän opiskelee.

  Suunnitelma tukee myös työpaikkojen ohjaajia ja yhteistyökumppaneita. Ohjauksen suunnitelmassa kuvataan opiskelijan ohjauksen ja tuen toteutusta koulutuksen eri vaiheissa sekä ohjauksen ja tuen eri toimijoita ja palveluita.

 • Kotiväenilta

  Järjestämme opiskelijoiden huoltajille kotiväeniltoja, joissa huoltajat tutustuvat nuoren tutkintoalaan ja opiskeluun Tredussa. Kotiväenillassa pääsee näkemään oppimisympäristöjä ja keskustelemaan OMA-opettajan ja muun henkilöstön kanssa. Kotiväenillat pidetään toimipisteissä syyslukukauden alussa.

  HOKS-keskustelu

  Jokainen opiskelija laatii opintojen alussa yhdessä OMA-opettajansa kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jossa täsmennetään opiskelijan tavoitteet, tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen sekä suunnitellaan sopiva opintopolku. Suunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään OMA-opettajan ja opiskelijan välisissä HOKS-keskusteluissa koko opintojen ajan. Huoltajana teillä on halutessanne mahdollisuus osallistua opiskelijan HOKSin laadintaan ja päivittämiseen.

  Erilaiset infot

  Järjestämme lukuvuoden aikana erilaisia huoltajille suunnattuja infoja, joiden teemat käsittelevät opiskelua ja nuoren elämää yleisesti.

 • Varhaisella tuella tarkoitetaan opiskelijasta välittämistä, opiskeluun liittyvien vaikeuksien varhaista tunnistamista, niiden puheeksi ottamista ja ratkaisujen hakemista yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa oppilaitoksen toimijoita ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Meille tredulaisille on tärkeää, että opiskelijoidemme opinnot etenevät, osaaminen lisääntyy, ammattitaito kehittyy ja opiskelijat voivat hyvin. Varhaista tukea ja puuttumista varten on opetus- ja ohjaushenkilöstölle laadittu ohjeistus.

  Jokaisella opiskelijalla on nimetty omaopettaja, joka on opiskelijan ensisijainen tuki ja ohjaaja opinnoissa. Opiskelija ja omaopettaja tekevät yhdessä henkilökohtaisen suunnitelman opiskeluun (HOKS). Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijan HOKS:n laadintaan ja päivittämiseen. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan yksilöllinen tilanne, osaaminen ja oppimisen tuen tarpeet ja toiveet. Opiskelijan tulee noudattaa yhdessä tehtyä suunnitelmaa. Huoltaja pystyy seuraamaan Wilmassa opintojen etenemistä. Opiskelija voi antaa huoltajalle luvan Wilma-oikeuksiin myös täysi-ikäiseksi tultuaan.

  Jos opiskelija ei pidä kiinni sovitusta suunnitelmasta, asia otetaan puheeksi opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa. Ratkaisuja mietitään yhdessä oppilaitoksen toimijoita ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Huolta herättäviä asioita ovat esimerkiksi poissaolot, puuttuvat opintosuoritukset tai häiritsevä käytös. Tilanteisiin puututaan varhaisen tuen ja muiden oppilaitoksessa laadittujen ohjeistusten mukaisesti.

  OMA-opettajan lisäksi opiskelijan tukena on Tredussa monenlaisia toimijoita, jotka ovat mukana opintojen etenemisen tukemisessa ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan itse puheeksi huolen aiheita, joilla on vaikutusta opiskeluun.

   

 • Opiskelija voi saada erityistä tukea. Tuki suunnitellaan ja se kirjataan HOKSiin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Tarvittaessa erityisopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa erityisen tuen suunnitelman (ETS).

  Erityinen tuki toteutetaan pääsääntöisesti integroituna opetusryhmiin. Tredussa ryhmässä opiskelee 18 – 30 opiskelijaa. Pienryhmiä on vain joillakin aloilla.

  Tukea voidaan antaa esimerkiksi tukiopetuksena, Treenaamossa, pajalla tai yksilöopetuksena. Tukea antavat muun muassa opettajat, ammatilliset ohjaajat ja erityisopettajat.

  Tredulla ei ole vaativan erityisen tuen järjestämislupaa. Vaativaa erityistä tukea on tarjolla ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.

  Lisää tietoa eritysestä tuesta.

Treduun hakeminen

Koulutukseen voi hakea kerran vuodessa toteutuvassa valtakunnallisessa yhteishaussa tai niin sanotussa jatkuvassa haussa, ympäri vuoden. Löydät kattavat tiedot eri hakuväylistä niiden omilta nettisivuilta.

Tredulaisia nuoria alavaatteet päällä.

Yhteishaku

Yhteishaku, kaksoistutkinto, harkintaanperustuva valinta, pääsy- ja soveltuvuuskokeet, kielikokeet ja paljon muuta ajankohtaista asiaa yhteishausta.

Lue lisää!
Tredulaisia nuoria ammattivaatteissa.

Jatkuva haku

Jatkuva haku mahdollistaa ammatillisiin opintoihin hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Hakeutuminen ammatillisiin perustutkintoihin toteutuu Tredussa noin kuukauden mittaisissa hakujaksoissa.

Lue ohjeet hakeutumiseen täältä!