Tredun monien mahdollisuuksien sote

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tarvitaan yhä enenevässä määrin väestön ikääntyessä ja erilaisten palvelutarpeiden lisääntyessä. Meillä Tredussa on tarjolla sosiaali- ja terveysalan koulutusta kuudella paikkakunnalla ympäri Pirkanmaata (Kangasala, Nokia, Orivesi, Tampere, Virrat ja Ylöjärvi).

Miksi sosiaali- ja terveysalan koulutus on hyvä vaihtoehto? Katso alta, mitä alalla työskentelevät ammattilaiset ovat mieltä työstään.

Sosiaali- ja terveysalalla on aina töitä ja työpaikoissa on varaa valita. Hoitoala tarjoaa hyvinkin erilaisia tehtäviä ja työpaikkoja. Haluatpa sitten vakituisen työn tai ehkä pidät vaihtelusta ja viihdyt keikkalaisena.

Sosiaali- ja terveysalan työ on monipuolista. Työympäristösi voi olla esim. sairaalassa, terveysasemalla, erilaisissa asumispalvelukodeissa tai vaikka kotihoidossa. Työssä on mahdollista hyödyntää myös omia vahvuuksia esim. musiikin, liikunnan tai käsitöiden parissa, sillä työ sisältää eri-ikäisten ihmisten ohjaustyötä ja viriketoimintaa.

Työ on joustavaa ja räätälöitävissä. Sosiaali- ja terveysalan työ on usein vuorotyötä, mutta vuorotyössä on paljon etuja verrattuna virka-aikana tapahtuvaan työhön. Hoitoalan ammattilaiset arvostavat vuorotyössä sitä, että se helpottaa työn yhdistämisen muuhun elämään. Työvuoroja pystyy myös järjestelemään omien tarpeiden mukaan, sillä usein työntekijät saavat vaikuttaa omiin työvuoroihinsa. Vuorotyö antaa myös mahdollisuuden palkkapussin kartuttamiseen esim. tekemällä enemmän yö- tai sunnuntaivuoroja.

Alalla arvostetaan oman osaamisen kehittämistä ja työantajat tarjoavat lisäkoulutuksia. Alan jatkokoulutusmahdollisuudet ovat myös hyvät, sillä ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa saman jatko-opinto-oikeuden kuin lukio. Ala hyödyntää lisäksi uusinta teknologiaa ja hyvinvointiteknologia on yksi nopeasti kehittyvä teknologian ala.

Sosiaali- ja terveysalan työ on merkityksellistä, mikä on alan ammattilaisille erityisen tärkeää. Työ koetaan palkitsevaksi.

Ala tarvitsee erilaisia ihmisiä, sillä asiakkaat ja työtehtävät ovat myös erilaisia. Yllätä itsesi ja löydä sisältäsi hoitotyöntekijä!