Tredu kehittää opiskelijoiden tukea ja ohjausta

Osallistujia Tredun auditoriossa.

Meille Tredussa on tärkeää pitää opiskelijoistamme hyvää huolta ja tukea heitä opinnoissa ja elämänhallinnassa. Kehitämme jatkuvasti opettajien taitoja tukea ja ohjata opiskelijoita. Otamme käyttöön uusia työkaluja, joista opettajat saavat apua ohjaustyöhön. Kokoonnuimme viettämään Tredu kehittää -iltapäivää to 4.4.2024. Aiheina olivat omaopettajan työ, ryhmäyttäminen ja hyvien käytäntöjen levitys verkostoissa.

Opiskelijat kertovat: tärkeintä ovat ihmiset ja kohtaaminen

Tredu tukee ja ohjaa opiskelijoitaan. Tärkeintä on antaa aikaa kohtaamisille ja olla läsnä opiskelijoille. Kaksi Tredun opiskelijaa kertoi tilaisuudessa tuesta, joka on auttanut heitä.

Tutkintokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa (TUVA) opiskeleva Max Kirjanen sanoo, että hänelle tärkein tuki ovat opettajat, kaverit ja oma perhe. Kavereiden saaminen ja heidän näkemisensä antaa motivaatiota opiskella; kouluun on kiva tulla. Max kertoo, että opiskelujen aikana hän on saanut rohkeutta puhua ja tutustua toisiin opiskelijoihin. Oman alan löytämiseen tarvitaan myös rohkeutta, jotta uskaltaa selvittää omia mahdollisuuksia.  

Alanvaihtajaopiskelija Saana Siirtonen on kuluvan kevään aikana saanut tukea Tredun Duunipajasta. Duunipaja on tarkoitettu vailla opiskelu- ja työpaikkaa oleville ja sieltä saa lisäpotkua opintoihin. Joustava ja yksilöllinen Duunipaja auttaa arjen- ja elämänhallintaan ja vahvistaa opiskelu- ja työelämätaitoja.
– En tiedä missä olisin ilman Duunipajaa, Siirtonen sanoo. Duunipajalla hän on saanut aikaa ja tilaa rauhassa pohtia alavalintaa. Tutuksi tullut henkilökunta on auttanut tutkimaan, mille alalle opiskelijan luonteenpiirteet ja vahvuudet voisivat sopia.

Tuen ja ohjauksen työkaluja opettajille

Omaopettajan merkitys opiskelijan ohjauksessa on suuri. Jokaisella opiskelijalla on nimetty omaopettaja, joka on opiskelijan ensisijainen tuki ja ohjaaja opinnoissa. Tredu on ottamassa käyttöön monia työkaluja, jotka auttavat opettajia ohjaus- ja tukityössä.

  • Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA) kehitetään. Opinnoissa vahvistuvat luku- ja numerotaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan osaaminen.
  • Annie Advisor -tukibotti viestii opiskelijoiden kanssa tekstiviestein ja kartoittaa mahdollista tuen tarvetta. Annien kautta on helppo kertoa tuen tarpeesta, esimerkiksi jos sosiaaliset tilanteet jännittävät.
  • Ankkuri-toiminta lisää henkilökunnan hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista sekä kehittää kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevää toimintakulttuuria.
  • Tredun toimipisteiden​ yhteisöllistä opiskeluhuoltoa yhtenäistetään ja kehitetään.
  • Opiskelijoille matalan kynnyksen Walk in -palvelut erityisopettajan, opinto-ohjaajan ja omaopettajan luo.
  • Omaopettajille tukea pari- ja tiimiopettajuudesta.

Keräsimme iltapäivätilaisuuden osallistujilta ehdotuksia siitä, kuinka omaopettajien työtä voisi kehittää. Vastauksissa korostui, että omaopettajat tarvitsevat aikaa omien opiskelijoidensa kohtaamiseen säännöllisesti. Vahva yhteistyö yhteisten aineiden opettajien, erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja kuraattorien kanssa tukee myös työtä.

Ryhmäytyminen luo Me-henkeä  

Tredu aloittaa vuonna 2024 opiskelijoiden jatkuvan ryhmäyttämisen. Ryhmäyttäminen lisää ryhmän vuorovaikutusta, ehkäisee yksinäisyyttä ja rakentaa yhteenkuuluvuutta. Ryhmäyttämiselle tulee varata säännöllisesti aikaa, jotta ryhmä rakentuu vahvaksi. Syksyllä jatkuvaan ryhmäyttämisen aloittaa kuusi ryhmää, joille järjestetään neljä ryhmäytyskertaa vuoden aikana. Tredu tuottaa opettajien hyödynnettäväksi valmiita ohjaussisältöjä ja käytettävissä on myös työntekijöitä ohjauksen tueksi.  

Opiskelijat eivät ole ”meidän” ja ”teidän”, vaan kampuksen yhteisiä.

Tredu toimii verkostoissa

Tredun oma verkosto on jo itsessään suuri: meillä on 13 toimipistettä. On tärkeää, että hyvät käytännöt leviävät kaikkiin toimipisteisiin, ja opiskelijat saavat yhdenvertaista ohjausta ja tukea. Verkostoihimme tuo oman lisänsä se, että useassa kunnassa Tredu toimii samalla kampuksella kunnan lukion kanssa. Nokian Silta-kampuksella Tredun ja lukion yhteistä toimintakulttuuria suunniteltiin ja rakennettiin jo ennen kuin uusi kampus valmistui.

Yhteisyyttä moninaisilla kampuksilla voi lisätä luomalla säännöllistä vuorovaikutusta, yhteisiä tapahtumia, yhteistä opiskelijakunta- ja tutortoimintaa sekä arvot ja pelisäännöt, joihin kaikki kampuksella sitoutuvat. Opiskelijat eivät ole ”meidän” ja ”teidän”, vaan kampuksen yhteisiä. ”Silta kantaa kaikkia”, muodostui Silta-kampuksen iskulauseeksi.

Projektit kehittävät

Tredu kehittää -iltapäivässä esittelivät työnsä tuloksia seuraavat, ohjausta ja tukea kehittävät projektit:

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö

Kaisa Luhtala

Kehittämispäällikkö

Anne Nousiainen