Tredun opiskelija

Rasisminvastainen viikko: opiskelijan mietteitä

23.3.2023 Rasismi on ideologioita, ennakkoluuloisia asenteita, syrjivää käyttäytymistä, rakenteellisia järjestelyjä ja vakiintuneita käytäntöjä, jotka johtavat rotujen väliseen epätasa-arvoisuuteen. Rasismi on systeemi. Systeemi missä politiikka, kulttuuri ja muut normit ylläpitävät rodullistettuja yhteiskunnallisia valta-asemia. Rasismi on syrjimistä, kiusaamista, suullista tai fyysistä vakivaltaa tai käytäntöjä, jotka poissulkevat tietyn osan ihmisistä.

Yhteisön tuella kohti kutsumusta

14.10.2022 Kulttuurin erityispiirteitä kunnioittava koulutus Tampereella avasi romaniopiskelijoille väylän kohti kutsumusammattia. Tampereen ammattiopisto Tredu vastasi vi…